Hoe lang duurt een uithuisplaatsing?

Vrijwillige uithuisplaatsing
De plaatsing op de groep duurt zolang jij en je ouders denken dat dit nodig is. Het kan gebeuren dat jij en je ouders of de hulpverlener het niet met elkaar eens zijn. In die gevallen kan de hulpverlener aan de #Raad voor de Kinderbescherming vragen om te onderzoeken of het nodig is om je onder toezicht te stellen en of de uithuisplaatsing nog langer nodig is. De kinderrechter beslist hier uiteindelijk over.

Gedwongen uithuisplaatsing
De kinderrechter beslist hoe lang je plaatsing duurt. Deze beslissing mag niet langer dan één jaar duren. Na een jaar moet er opnieuw gekeken worden of de uithuisplaatsing nog nodig is. Aan het einde van je plaatsing zijn er twee opties:

  • Je mag weg van de groep en gaat bijvoorbeeld terug naar huis.
  • Je blijft op de groep wonen, omdat de kinderrechter de beslissing verlengt.