Ik heb geen sleutel van de groep. Als ik thuiskom moet ik altijd aanbellen. Ik verblijf op een open instelling. Mag dit?

Op open instellingen is het de bedoeling dat jongeren vrij naar binnen en naar buiten kunnen, tenzij hier een uitzondering op is gemaakt in verband met jouw veiligheid. Op het moment dat de deur dicht is (bijvoorbeeld ’s nachts) hangt het af van de manier waarop jij naar binnen kunt. Je hoort vrije toegang te hebben maar dit kan ook betekenen dat de leiding de deur voor jou open maakt. Het gaat erom dat de toegang vrij blijft en er dan altijd een medewerker aanwezig is om de deur te openen. Er moet in ieder geval maatwerk worden toegepast. Je kunt bijvoorbeeld met de groepsleiding bespreken dat je graag een sleutel wilt en de leiding kan dan bepalen of dit passend is voor jou. Op het moment dat jij de groep niet vrij kunt betreden is er sprake van een vrijheidsbeperkende maatregel. Dit is niet toegestaan in een open instelling tenzij er sprake is van een noodsituatie. Een noodsituatie houdt in dat er gevaar voor jouzelf of anderen kan zijn waardoor er afgeweken kan en mag worden van de regels.