Ik heb geen sleutel van de groep. Als ik thuiskom moet ik altijd aanbellen. Mag dit?

Als je op een gesloten groep verblijft, mag je alleen met toestemming het terrein af. Vanwege jou, jouw situatie en veiligheid, is het niet toegestaan om vrij naar binnen en naar buiten te lopen. Je krijgt daarom ook geen sleutel.  

In een open instellingen is het de bedoeling dat jeugdigen vrij naar binnen en naar buiten kunnen, tenzij hier een uitzondering op is gemaakt vanwege jouw veiligheid of de veiligheid van jouw groepsgenoten (een noodsituatie). Op het moment dat de deur dicht is (bijvoorbeeld ’s nachts) hangt het af van de manier waarop jij naar binnen kunt. Je hoort vrije toegang te hebben maar dit kan ook betekenen dat de leiding de deur voor jou open maakt. Het gaat erom dat de toegang vrij blijft en er dan altijd een medewerker aanwezig is om de deur te openen zodat jij naar binnen komt. Er moet in ieder geval worden gekeken naar jou en jouw situatie. Merk jij dat je niet altijd vrij naar binnen kan? Dan kun je met de groepsleiding bespreken dat je graag een sleutel wilt en de leiding kan dan bepalen of dit passend is voor jou.