Kan ik vragen om een andere gezinsvoogd?

Ja, dat kan. Je kan vragen om een andere gezinsvoogd. Dat verzoek kan je doen bij zijn of haar leidinggevende. Je moet wel uitleggen waarom je een andere gezinsvoogd wil. “Ik mag hem niet” is niet voldoende. Er moet meer aan de hand zijn. De vertrouwenspersoon kan je helpen om je verzoek en de reden(en) op papier te zetten. Meestal nodigt de leidinggevende jou en je gezinsvoogd dan uit voor een gesprek. Je mag de vertrouwenspersoon dan meenemen als je dat wilt. De leidinggevende neemt uiteindelijk de beslissing of je wel of niet een andere gezinsvoogd zal krijgen.