Mag de groepsleiding informatie uit mijn dossier geven aan andere hulpverleningsinstellingen?

Als het noodzakelijk is voor jouw hulpverlening, dan mag de groepsleiding wel informatie doorgeven aan sommige andere hulpverleners. Bijvoorbeeld aan je gezinsvoogd, aan een groep waarnaar je wordt overgeplaatst, of aan de Raad voor de Kinderbescherming. Informatie mag meestal niet zomaar aan je school worden doorgegeven. 

Bijvoorbeeld: als je naar kamer bent gestuurd omdat je een grote mond had, dan hoeft dit niet onmiddellijk aan al je betrokken hulpverleners te worden doorgegeven. Alleen op het moment dat je wel heel erg vaak op je kamer moet blijven vanwege brutaal gedrag en omdat jij niet aanspreekbaar bent, dan zal deze informatie zonder jouw toestemming besproken worden met de andere betrokken hulpverleners.