Mag er in mijn mobiele telefoon/laptop gekeken worden? Naar mijn foto’s, berichten enzovoort?

Het bekijken van de inhoud van jouw telefoon of laptop mag zowel in een open of gesloten instelling  niet zonder jouw toestemming. In een gesloten instelling mag het gebruik van jouw telefoon of laptop wel beperkt worden. Zo kan bijvoorbeeld in jouw hulpverleningsplan worden opgenomen dat jij in totaal twee uur per dag gebruik mag maken van jouw laptop/telefoon. De afspraken kun je dan ook terugvinden in jouw behandelplan. De inhoud van jouw berichten mag echter niet zonder jouw toestemming bekeken worden, tenzij dit noodzakelijk is vanwege jouw veiligheid omdat er sprake is van een noodsituatie.