Moet ik meewerken aan een urinecontrole op een gesloten groep?

Een urinecontrole is een vrijheidsbeperkende maatregel. Het meewerken aan een urinecontrole moet in je behandelplan zijn opgenomen en dat plan moet door jou ondertekend zijn, alleen dan is dit toegestaan in een gesloten instelling.