Mogen er vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet in de open jeugdhulp?

In de open jeugdhulp mogen er geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Zo mogen jouw hulpverleners jou niet zomaar vastpakken, afzonderen of jouw telefoongebruik controleren, tenzij er een situatie is ontstaan waarin er sprake is van een groot gevaar voor jou of jouw groepsgenoten (noodsituatie). 

 

Het kan voorkomen dat er met jou afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld jouw bedtijd of telefoongebruik, die passend zijn bij jou. Als de afspraken aansluiten bij jouw leeftijd, ontwikkeling en opvoedingsdoelen is dit toegestaan. Het mag dus niet zo zijn dat iedereen dezelfde afspraak opgelegd krijgt, zonder dat er gekeken wordt naar de situatie van jouw specifieke groepsgenoten. Twijfel je hierover? Dan kun je dit altijd met de vertrouwenspersoon bespreken!