Op de open groep hangt een camera, mag dit?

Het inzetten van standaard cameratoezicht wordt gezien als een vrijheidsbeperking. Vrijheidsbeperkingen zijn niet toegestaan in de open jeugdhulp, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Cameratoezicht moet dan zo min mogelijk, en op een zo min mogelijk ingrijpende manier worden ingezet. De instelling moet jou hierover informeren. Het is belangrijk om te weten waarom de instelling het cameratoezicht inzet, en met welke redenen om te kijken of het inzetten van het cameratoezicht toegestaan zou kunnen worden. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat camera’s standaard worden ingezet om jou extra te controleren, en aan de hand de beelden straf te geven op jouw gedrag.

In de gesloten jeugdhulp is cameratoezicht wel toegestaan. De instelling moet dan wel nog steeds kunnen uitleggen waarom zij het noodzakelijk vinden om cameratoezicht in te zetten en waarom het niet anders kan. Daarnaast moet er nog steeds zoveel mogelijk rekening worden gehouden met jouw privacy. Zo is het bijvoorbeeld niet normaal om camera’s op de wc op te hangen (tenzij hier een hele goede reden voor is).