Vrijheidsbeperkende maatregelen

In de open jeugdhulp mogen geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dit betekent bijvoorbeeld dat hulpverleners jou niet mogen vastpakken/vasthouden, afzonderen op je kamer of jouw telefoon mogen controleren. Deze maatregelen zijn alleen toegestaan wanneer er een situatie ontstaat waarin er sprake is van een groot gevaar voor jou of jouw groepsgenoten (noodsituatie).