Wanneer mag ik mijn dossier inkijken?

Als je 12 jaar bent, mag je zelf in jouw hulpdossier kijken. Je kunt dan een afspraak maken met je casemanager of jeugdbeschermer. Als anderen je dossier willen bekijken, kan dit alleen met toestemming van jou en je ouders/opvoeders. In sommige gevallen kan Bureau Jeugdzorg weigeren dat je ouders jouw dossier inzien, bijvoorbeeld wanneer dat schadelijk is voor jou. Je kunt een vertrouwenspersoon om hulp en advies vragen als je er niet helemaal uitkomt.