Wanneer mogen er vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet?

In de open jeugdhulp is dit verboden, in de gesloten jeugdhulp niet altijd. Alleen als er sprake is van een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld in het geval dat er een ruzie tussen twee jongeren uit de hand loopt, mag het. Of als er iemand heel agressief wordt, wat anderen in gevaar kan brengen.