Wanneer mogen vrijheidsbeperkende maatregelen worden ingezet?

Het toepassen van een vrijheidsbeperkende maatregelen is enkel toegestaan in de gesloten jeugdhulp, als de maatregel is opgenomen in jouw hulpverleningsplan. De maatregel mag alleen worden toegepast als een gekwalificeerde gedragswetenschapper de maatregel ook heeft goedgekeurd. Het is dus afhankelijk van de afspraken in jouw hulpverleningsplan, hoe de vrijheidsbeperkende maatregel precies wordt uitgevoerd. Als je twijfelt of er een maatregel is opgenomen in jouw hulpverleningsplan, kun je altijd naar jouw hulpverleningsplan vragen!  

Daarnaast kan een vrijheidsbeperkende maatregel, die niet in jouw hulpverleningsplan staat, alleen worden ingezet als er een noodsituatie ontstaat. Er is op dat moment dan een gevaar voor jou, of jouw groepsgenoten, waardoor de maatregel de veiligheid beschermt. De beperking moet dan zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier worden ingezet.