Wat is een cliënten en/of jongerenraad?

Je kunt je ook aansluiten bij een cliënten/jongerenraad. Iedere instelling heeft zo’n raad. Hierin zitten jongeren en ouders. Hierin wordt met de leiding van de instelling gepraat over de gang van zaken. Sommige instellingen hebben twee raden: een jongerenraad en een ouderraad. Vraag aan de groepsleiding hoe dat in jouw instelling zit en hoe je kunt mee doen. In een cliënten en/of jongerenraad kun je alles bespreken wat van belang is voor je verblijf in de groep: meer of ander eten, zakgeld, muziek, activiteiten die jullie samen doen en hoe de groepsleiding met jullie omgaat. Je kunt ook altijd een ander onderwerp aandragen.