Wat is een gedwongen uithuisplaatsing?

Je kan ook ‘gedwongen’ uit huis geplaatst worden. Als de jeugdbeschermer (gezinsvoogd) of Raad van de Kinderbescherming vindt dat je niet meer thuis kunt wonen, kan deze aan de kinderrechter vragen of je ergens anders mag wonen. Als de kinderrechter het daarmee eens is, kan hij een uithuisplaatsing opleggen. Daarmee heeft de jeugdbeschermer het recht om je uit huis te plaatsen. Een gedwongen uithuisplaatsing kan alleen als je ook onder toezicht bent gesteld (afgekort: OTS).