Wat is een hulpverleningsplan?

Iedere jongere die te maken heeft met jeugdzorg krijgt een eigenhulpverleningsplan. Daarin staat welke problemen er zijn en hoe jij deze problemen samen met de instelling gaat aanpakken. In het plan staat welke dingen je de komende maanden gaat leren en welke hulp je krijgt. Maar ook hoe de contacten met je ouders gaan lopen, naar welke school je gaat, of je op verlof mag.

Als je in de instelling bent kan er van alles veranderen. Het is belangrijk dat het plan met jou en je ouders besproken wordt. Bijvoorbeeld als je nieuwe dingen hebt geleerd, als je school hebt afgemaakt of als je extra hulp nodig hebt. Bij iedere belangrijke verandering moet je hulpverleningsplan worden aangepast.