Wat is een ondertoezichtstelling, ook wel OTS?

Als het thuis niet goed gaat, kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling (OTS) uitspreken. Dat gebeurt op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming die eerst onderzoek doet naar de situatie bij jou thuis. Wanneer de kinderrechter beslist dat er een OTS komt, dan kan hij hulpverlening verplicht opleggen. Je krijgt dan te maken met een jeugdbeschermer (gezinsvoogd). Hij of zij gaat dan met jou en je (pleeg)ouders uitzoeken welke hulp er nodig is. Soms kun je wel gewoon thuisblijven wonen tijdens een OTS. Maar soms vindt de jeugdbeschermer het nodig dat je (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. In dit geval vraagt hij de kinderrechter om een machtiging tot uithuisplaatsing.