Wat is een tijdelijke overplaatsing?

Soms wordt een jongere tijdelijk uit het huis of de groep geplaatst met de bedoeling hem iets te leren. Dit heet een tijdelijke overplaatsing. De instelling blijft verantwoordelijk voor jou. Dit noem je het bieden van verantwoorde zorg. De instelling moet de volgende dingen doen/regelen:  
 

  • Je (gezins-)voogd en je ouders informeren over de tijdelijke overplaatsing.  

  • Zorgen voor een veilige slaapplaats.  

  • Jou vertellen waarom je een time-out hebt en hoe lang deze duurt.  

  • Tijdens de overplaatsing moet je mentor contact met je blijven houden.