Wat is verlengde jeugdhulp?

Als je jeugdhulp krijgt, dan stopt dit als je 18 wordt, tenzij je in je pleeggezin verblijft. Dan loopt de hulp tot je 21e. De kinderrechter kan je machtiging gesloten jeugdhulp nog wel verlengen. Dit kan tot maximaal 6 maanden na je 18e verjaardag. Je kan tot je 23e jeugdhulp krijgen. Je moet het er dan wel zelf mee eens zijn. Het moet ook gaan om hulp die ze alleen vanuit de Jeugdwet kunnen geven. Je kan dit voor je 18e aanvragen bij het jeugd-/wijkteam van de gemeente. Zit je in een pleeggezin? Dan kun je ook verlengde jeugdhulp krijgen als je 18 wordt. De gemeente beslist hierover. Je pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kan je hierbij helpen.

Als je na je 18e nog pleegzorg krijgt, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van jou en je pleegouders. Zij krijgen ook pleegzorgvergoeding. De jeugdhulp (pleegzorg) stopt als er geen hulpvraag meer is, als jij geen hulp meer wilt of als je 23 jaar wordt.

Heb je vragen over verlengde jeugdhulp? Stel deze dan aan de vertrouwenspersoon!