Wie bepaalt hoe lang ik ergens moet verblijven?

De instelling waar je geplaatst bent, mag niet zelf beslissen dat je langer moet blijven. Als je
machtiging ophoudt, vraagt #Jeugdbescherming de kinderrechter om verlenging. Ook bij een verlenging roept de rechtbank jou en je ouders op om je mening te geven. Pas daarna
beslist de kinderrechter of je langer moet blijven en hoe lang dit geldig is.