Zijn camera’s op de groep toegestaan?

Zoals eerder uitgelegd zijn vrijheidsbeperkende maatregelen niet toegestaan in de open jeugdhulp, tenzij er sprake is van een noodsituatie. Het standaard inzetten van camera’s is dus niet toegestaan. Hierop gelden echter een paar uitzonderingen. Heb je vragen over jouw situatie? Neem contact op met een vertrouwenspersoon.

Hieronder lees je het antwoord op de vraag hoe het zit als je op een gesloten groep verblijft

Cameratoezicht is toegestaan op een gesloten groep. De instelling moet wel kunnen uitleggen waarom het inzetten van een camera noodzakelijk is, en waarom er geen andere mogelijkheid is om toezicht te houden op jou of jouw groepsgenoten. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met jouw privacy, en zou de camera jouw vrijheid dus zo weinig mogelijk moeten beperken. Er moeten dus zo min mogelijk camerabeelden worden vastgelegd. Het is dus in ieder geval niet de bedoeling dat camera’s standaard worden ingezet om jou extra te controleren, en aan de hand van de beelden consequenties te geven op jouw gedrag.  

Twijfel je wat er met de camerabeelden gebeurt, waar de camera’s hangen of met welke reden deze er zijn? Ga dan in gesprek met de groepsleiding. Vind je dit spannend? Dan kun je altijd de hulp van een vertrouwenspersoon vragen!