"Bewijs verdween op de avond dat de uithuisgeplaatste Madelief werd misbruikt en zo gaat het vaker" - AD

24 augustus 2023

Vandaag publiceerde het AD een digitaal artikel waarin Jeugdstem wordt genoemd. In het artikel ligt onze jurist Joliska Hellinga toe wie wij zijn en wat wij doen, ook op het gebied van het tegengaan van geweld en het vergroten van de aangiftebereidheid onder kinderen en jongeren. In het artikel wordt het Jeugdstem project ‘Tegengaan van geweld’ genoemd, waarin we met instellingen samenwerken aan het tegengaan van geweld en het vergroten van de aangiftebereidheid (n.a.v. Commissie De Winter en i.o.v. VWS).

In het artikel geven we aan dat het erg verschilt hoe instellingen omgaan met het doen van aangifte door jongeren en dat veel instellingen hierop (nog) geen beleid hebben. Ook zeggen we dat het doen van aangifte spanningen met zich meebrengt. Zowel voor de jongere die bijvoorbeeld terug moet naar de groep waar het geweld heeft plaatsgevonden (door een medebewoner of professional) als voor de medewerkers.

Tot slot beamen we een uitspraak van een andere geïnterviewd door te zeggen dat we helaas ook zien dat een klacht of melding binnen jeugdzorg nog niet altijd wordt gezien als een leermoment, een mogelijkheid om te kijken of het juiste is gedaan. Het artikel is premium gepubliceerd en is hier (tegen betaling) te lezen. Ook Hart van Nederland besteedde er aandacht aan in een uitzending, de aflevering is hier terug te kijken.

Project Tegengaan van geweld in de jeugdzorg
Vanuit Jeugdstem loopt er al twee jaar een project in twintig jeugdzorginstellingen om het doen van aangifte gemakkelijker te maken, een gevolg van de conclusies van commissie De Winter. Vertrouwenspersonen en instellingen werken samen om het doen  van aangifte gemakkelijker te maken. Lees er meer over in ons digitale jaarverslag of neem contact op met projectleider Esther Troost via e.troost@jeugdstem.nl

Meer nieuws

29 september 2023

Voorkom onnodige klachten, maak onvrede actief bespreekbaar

We lezen en zien het overal: de jeugdzorg staat onder druk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in 2022 de oorzaken van de problematiek gesignaleerd en geconstateerd dat er sprake was en is van financiële en arbeidsmarkt tekorten, een verzwaring van het werk en het ontbreken van mogelijkheden om kinderen passende hulp te bieden, zonder vertraging.