Het vernieuwde tuchtrecht voor de jeugdzorg: op weg naar het einde?

10 mei 2023

Dat is de titel van het artikel over de het tuchtrecht in de jeugdzorg, dat door twee van onze medewerkers geschreven is voor het Tijdschrift Tuchtrecht.

In het artikel worden de meest recente wijzigingen van het tuchtrecht verkend, de motieven voor deze wijzigingen besproken, en worden de problemen benoemd die door de nieuwe werkwijze kunnen ontstaan. Daarmee wordt gekeken of het tuchtrecht nog beschouwd kan worden als een adequaat systeem van normhandhaving en kwaliteitsbewaking en of het nog rechtsbescherming biedt voor de jeugdzorgcliënt. Hierbij is niet het uitgangspunt dat het tuchtrecht onaantastbaar of heilig is, maar wel dat zolang tuchtrecht bestaat er een adequate procedure moet zijn die datgene doet waarvoor het bedoeld is. Dit is in het belang van de kwaliteit van de jeugdzorg, en daarmee in het belang van de cliënten die hiermee te maken hebben en van de samenleving als geheel.

Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan om de wijze waarop tuchtklachten worden behandeld meer te laten aansluiten bij de doelstellingen van het systeem van normhandhaving.

Lees hier het artikel 

Meer nieuws

23 mei 2023

Jaarverslag 2022

Digitaal jaarverslag vertrouwenswerk in de jeugdzorg