Wijziging tuchtrecht

5 januari 2023

Op 1 november heeft SKJ een nieuwe werkwijze ingevoerd voor de behandeling van klachten tegen jeugdprofessionals. Met het reglement ‘professioneel toezicht’, dat in de plaats komt van tuchtreglement 1.5, wordt een nieuwe manier opgezet om klachten te behandelen. Naast de afhandeling door het College van Toezicht bestaat nu de Commissie van Consultatie. Deze commissie, die bestaat uit drie leden in wisselende samenstelling, gaat in gesprek met klager en de jeugdprofessional en onderzoekt of er iets verkeerd is gegaan in de hulpverlening en of de jeugdprofessional daar iets van kan leren. Er komt een verslag, maar geen uitspraak, beslissing of maatregel, waar de jeugdprofessional zich gedwongen aan dient te houden. SKJ verwacht dat het merendeel van de klachten – zo’n 75 procent – door de Commissie van Consultatie zal worden behandeld. Alleen de ernstigste klachten zullen door het College van Toezicht worden beoordeeld. Het voorportaalcollege bepaalt de wijze van klachtbehandeling.

Het AKJ heeft voorafgaand aan de invoering zorgen uitgesproken over deze nieuwe werkwijze. Het belangrijkste bezwaar is dat er in de nieuwe werkwijze geen onafhankelijke toetsing meer is, in de vorm van een bindende uitspraak. De Commissie van Consultatie kan slechts een advies uitbrengen. Het is vervolgens aan de jeugdprofessional zelf om dit advies al dan niet op te volgen. Uit de pilot die, in de aanloop naar de invoering, is uitgevoerd is gebleken (zowel uit eigen ervaring van het AKJ als uit een verhaal van RTV Utrecht) dat niet alle jeugdprofessionals het advies opvolgen. Het beoogde leereffect voor de jeugdprofessional wordt daarmee niet bereikt, en het AKJ vreest dat hiermee de kwaliteitsbewakende functie van SKJ niet uitgevoerd kan worden. Deze zorg wordt gedeeld door advocaten in het familie- en jeugdrecht.

Cliënten kunnen voor ondersteuning bij het voorleggen van klachten aan de Commissie van Consultatie en het College van Toezicht terecht bij het AKJ. Het AKJ blijft de komende tijd de ontwikkelingen in en ervaringen met het nieuwe tuchtreglement scherp in de gaten houden.

Voor meer informatie of voor vragen en opmerkingen kunt u ons bellen op 088 555 1000

Meer nieuws

29 september 2023

Voorkom onnodige klachten, maak onvrede actief bespreekbaar

We lezen en zien het overal: de jeugdzorg staat onder druk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in 2022 de oorzaken van de problematiek gesignaleerd en geconstateerd dat er sprake was en is van financiële en arbeidsmarkt tekorten, een verzwaring van het werk en het ontbreken van mogelijkheden om kinderen passende hulp te bieden, zonder vertraging.