Nieuws voor professionals

1 november 2023

Jeugdstem-campagne stelt onveiligheid in de jeugdzorg aan de kaak

Ruim een derde van de jongeren die te maken heeft met jeugdzorg voelt zich niet veilig in de jeugdzorg. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Het onderzoek is in 2022 uitgevoerd in opdracht van Jeugdstem, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

29 september 2023

Voorkom onnodige klachten, maak onvrede actief bespreekbaar

We lezen en zien het overal: de jeugdzorg staat onder druk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in 2022 de oorzaken van de problematiek gesignaleerd en geconstateerd dat er sprake was en is van financiële en arbeidsmarkt tekorten, een verzwaring van het werk en het ontbreken van mogelijkheden om kinderen passende hulp te bieden, zonder vertraging.

24 augustus 2023

"Bewijs verdween op de avond dat de uithuisgeplaatste Madelief werd misbruikt en zo gaat het vaker" - AD

Vandaag publiceerde het AD een artikel waarin Jeugdstem wordt genoemd. In het artikel licht onze jurist Joliska Hellinga toe wie wij zijn en wat wij doen, ook op het gebied van het tegengaan van geweld en en het helpen bij aangifte.

5 juli 2023

Tips voor de samenwerking tussen vertrouwenspersonen en gezinshuisouders

Vorig jaar zijn we heel Nederland doorgereisd om samen met onze vertrouwenspersonen en gezinshuisouders te praten over hoe onze samenwerking versterkt kan worden.

23 juni 2023

Werken als vertrouwenspersoon

Wil jij meer te weten komen over het werk als vertrouwenspersoon in de regio Noord-Holland? Meld je dan aan voor onze informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 6 juli van 14.00 tot 15.30. Je ontdekt alles over het waardevolle werk als vertrouwenspersoon.

10 mei 2023

Het vernieuwde tuchtrecht voor de jeugdzorg: op weg naar het einde?

Sinds de invoering in 2014 is de tuchtrechtprocedure voor professionals in de jeugdzorg aan verandering onderhevig geweest. Recent heeft de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) aanpassingen doorgevoerd in het tuchtreglement die ertoe geleid hebben dat de manier waarop ingediende klachten worden behandeld, ingrijpend is gewijzigd.

5 januari 2023

Wijziging tuchtrecht

Op 1 november heeft SKJ een nieuwe werkwijze ingevoerd voor de behandeling van klachten tegen jeugdprofessionals. Met het reglement ‘professioneel toezicht’, dat in de plaats komt van tuchtreglement 1.5, wordt een nieuwe manier opgezet om klachten te behandelen.

12 mei 2022

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp

De afgelopen jaren heeft het AKJ veelvuldig gezien dat er vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp worden toegepast, zonder wettelijke basis. Daarom heeft Jeugdstem meegeholpen met het opstellen en verspreiden van het signalement: ‘Vrijheidsbeperking in open residentiële jeugdhulp’.

12 mei 2022

Beperking van vrijheid in open jeugdhulp

Verplicht op je kamer blijven, cameratoezicht, je smartphone niet mogen gebruiken, de buitendeur op slot. Of vastgepakt en vastgehouden worden, controle van je urine. Het mag allemaal niet zomaar in de open jeugdhulp. Toch gebeurt het bij instellingen waar kinderen en jongeren verblijven die jeugdhulp krijgen.

4 mei 2022

Klachtbehandeling jeugdbescherming moet beter

In 2021 heeft Jeugdstem de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen (waar GI’s onderdeel van uitmaken) uitgebreid onderzocht. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben hier een bijdrage aan geleverd.

1 2