Nieuws voor professionals

1 april 2022

Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’.

1 2