Klachtenprocedure Raad voor de Kinderbescherming

Hieronder staat wat je kunt doen als je vragen en of klachten heeft over het functioneren van de Raad voor de Kinderbescherming. In de Kwaliteitsnota 2016 van de Raad voor de Kinderbescherming staat dat kinderen en ouders het recht hebben om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon in hun contact met de Raad. Dat kan een familielid of vriend zijn, of een professionele vertrouwenspersoon van Jeugdstem. 

Heb je hier hulp bij nodig? Bijvoorbeeld om je klacht op de juiste manier op te schrijven zodat deze goed behandeld kan worden? Of om vragen te stellen tijdens de klachtbehandeling? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn speciaal opgeleid om jongeren en ouders te helpen. Ook kun je iemand uit je netwerk of een advocaat vragen te helpen tijdens de klachtbehandeling.

Klacht delen over Raad voor de Kinderbescherming