Partnerorganisaties

Jeugdstem werkt met uiteenlopende partnerorganisaties samen om het vertrouwenswerk en alles wat daarmee te maken heeft zo goed mogelijk uit te voeren. Naast de Zorgbelangorganisaties die een deel van het vertrouwenswerk in hun regio uitvoeren, zijn er nog verschillende andere partners die belangrijk werk doen.

Aanbieders van vertrouwenswerk waar Jeugdstem mee samenwerkt

Belangrijke organisaties voor het Jeugdstem vertrouwenswerk