Disclaimer

Jeugdstem stelt het op prijs dat je onze website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website. Verder controleren we regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de informatie. Kom je iets tegen wat niet klopt? Stuur dan een e-mail naar info@jeugdstem.nl

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Jeugdstem behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder dat vooraf te laten weten de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Jeugdstem sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van deze website;
  • het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht
Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Jeugdstem. 

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Jeugdstem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites hebben een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
We stellen het op prijs als je onjuistheden op de site aan ons doorgeeft. Dat kan via ons contactformulier.

Jeugdstem, 2023