Ken je rechten

Alles over jouw rechten in de jeugdzorg 

Jeugdstem is er voor alle kinderen en jongeren die te maken hebben met jeugdzorg. Het is belangrijk dat je weet wat wel en niet mag in de jeugdzorg. En dat blijkt vaak best wel ingewikkeld te zijn. Dat horen we vaak van kinderen en jongeren. Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over de jeugdzorg. Je vindt hier ook ons digitale boekje Ken je rechten. Heel handig als je op een open groep verblijft. In het boekje wordt van alles uitgelegd over jouw rechten. Als je een vraag mist, of een antwoord niet helemaal begrijpt, laat het dan weten aan de vertrouwenspersoon. Daar zijn we voor. 

Download het boekje hier

 

Tien vragen aan kinderrechter Marjolein

Een kinderrechter is een speciale rechter die uitspraken doet over zaken die met kinderen en jongeren te maken hebben. Maar weet jij wat een kinderrechter allemaal doet? En wat een kinderrechter voor jou kan betekenen? We stelden kinderrechter Marjolein tien moeilijke vragen. In de video hiernaast geeft ze ons antwoorden en meer uitleg. Kijken dus! 

Vragen over je rechten en Jeugdstem 

Mijn leeftijd

Hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je zelf kunt regelen. Maar de regels zijn soms best ingewikkeld. Vanaf wanneer mag jij bepalen wie je dossier inziet? En wat gebeurt er na je 18e jaar?

Mijn veiligheid

Het is belangrijk dat de plek waar je verblijft veilig is. En dat er geen geweld wordt gebruikt. Voel je je wel onveilig? Meld dit dan altijd aan de vertrouwenspersoon of praat erover met iemand anders.

Mijn dossier

Als je te maken hebt met jeugdzorg bestaat er een dossier over jou. In dit dossier staat meer informatie over jou en welke hulp je ontvangt. Wie mag er allemaal in je dossier kijken?

Mijn leefomgeving

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet meer thuis woont, maar in een groep. Soms hebben je (pleeg)ouders hulp gezocht, soms jijzelf, of jullie allebei. Als je (tijdelijk) niet meer thuis woont, gelden er andere regels.

Mijn vrije tijd

Als je te maken krijgt met jeugdzorg verandert er misschien veel voor je. Maar sommige dingen ook niet. Je wil naar school, lekker sporten of met vrienden meeten. Hoe werkt dat allemaal? Lees meer.

Mijn hulpverlening

Jeugdzorg is wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Zorgen dat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. Dat kan op veel manieren.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Door het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen wordt er een inbreuk gemaakt op jouw vrijheid.

Recht op inspraak

Jouw stem en mening is belangrijk als het gaat over dingen die jou aangaan. Je hebt recht om mee te praten en om mee te denken.

Als je op een open groep verblijft, heb je een aantal rechten
 

Je hebt het recht om te weten wat er met jou gebeurt. Er moet met jou worden gepraat over het hulpverleningsplan en veranderingen daarin.
 

Het hulpverleningsplan wordt bewaard bij alle andere gegevens die de instelling over jou opschrijft. Al deze gegevens bij elkaar noem je het dossier. Je hebt recht om je dossier te lezen. Staan er fouten in je dossier, klopt bijvoorbeeld je geboortedatum niet, dan heb je er recht op dat dit aangepast wordt. Ben je het niet eens met wat er over jou in het dossier is opgeschreven? Dan kun je hierover in gesprek gaan.
 

Privacy betekent het recht op de bescherming van je privéleven. Er zijn regels waar iedereen zich aan moet houden. Het is belangrijk dat er netjes wordt omgegaan met de informatie over jou. Als je zestien jaar of ouder bent, kan de instelling normaal gesproken alleen met je ouders overleggen als jij daar toestemming voor geeft.

Als je onder toezicht bent gesteld moeten de groepsleiding en de andere hulpverleners in de instelling aan de jeugdbeschermer en aan de kinderrechter laten weten hoe het met je gaat. Voordat ze informatie over jou geven, moeten ze dit eerst met jou bespreken. Het is ook belangrijk dat jij je persoonlijke en waardevolle spullen
goed kunt opbergen. Bijvoorbeeld je sierraden of je telefoon. De instelling moet hiervoor zorgen, door je een kast of een la te geven die je op slot kan doen.

Je hebt recht op zakgeld. Van wie je dit krijgt en hoeveel je krijgt, hangt af van de groep waar je in zit en van je leeftijd. Wil je hier meer over weten? Vraag ernaar bij je groepsleiding. Komen jullie er samen niet helemaal uit? Je kunt ook altijd een vertrouwenspersoon om hulp vragen.
 

In overleg met de instelling, jou en je ouders en afhankelijk van je leeftijd, worden afspraken gemaakt over wie er op bezoek mogen komen, hoe vaak en hoe lang.
 

Begrippenlijst

Het kan gebeuren dat je een probleem hebt met je ouders, bijvoorbeeld over wanneer jullie elkaar zien. Je kunt de kinderrechter dan vragen om een bijzonder curator te benoemen die voor jouw belangen op komt. Wil je hier meer over weten, vraag dit dan aan de vertrouwenspersoon.

Als je een casemanager hebt, noem je dit vrijwillige hulpverlening. Een casemanager kan alleen hulp en advies geven. Jij en/of je ouders mogen uiteindelijk beslissen wat er precies gebeurt. 

Soms gaat het thuis niet zo goed. Er komt dan een professional met jou en je ouders meekijken hoe het weer beter kan gaan. Dit noem je een jeugdbeschermer of een gezinsvoogd. Hij of zij wil jullie helpen om de problemen thuis weer op te lossen. 

Elke jeugdhulpinstelling heeft een klachtencommissie. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. In de commissie zitten mensen die niet bij de jeugdhulpinstelling horen. Zij zijn dus onafhankelijk.

Niet gevonden wat je zocht?

Staat jouw vraag er niet tussen? Of begrijp je een uitleg niet helemaal?
Dat is niet erg. We zijn er voor je. 

Neem contact op