Ouders

We zijn er voor jou

Heb je als ouder te maken met de jeugdzorg? Dan is het goed om te weten dat je altijd veilig kunt praten met een van onze vertrouwenspersonen. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? We leggen het kort aan je uit.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee kinderen, jongeren, ouders of pleegouders in vertrouwen iets kunnen bespreken. Dus zonder dat een ander te horen krijgt wat er is besproken.

Dit kunnen we voor je doen 

Wanneer je als ouder met jeugdzorg te maken krijgt komt er vaak veel op je af. Ons doel is om jou en je kind(eren) zo goed mogelijk te helpen in de jeugdzorg. Als ouder ben je afhankelijk van de instantie die je helpt bij de opvoeding. Het kan daardoor lastiger worden om bijvoorbeeld zaken te bespreken waarover je niet tevreden bent. Of misschien heb je wel veel vragen over de hulp die jouw kind ontvangt. 

De vertrouwenspersoon van Jeugdstem is er om je te helpen. Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening, kan je ons inschakelen. Als je wilt dat er dingen veranderen, dan kunnen wij je adviseren over de stappen die je daarvoor kunt zetten en je daarbij ook helpen. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook geven we je uitleg over je rechten en plichten. Lees hier bijvoorbeeld het verhaal van vertrouwenspersoon Michelle uit Utrecht. 

Veelgestelde vragen van ouders

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional (bijvoorbeeld de gezinsvoogd, casemanager, mentor, psycholoog of pedagoog)? Dan kun je een tuchtklacht tegen hem of haar indienen. Dat kan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in Bilthoven. Een vertrouwenspersoon tuchtzaken kan je hierbij helpen en gratis ondersteunen. Lees er meer over. 

Als ouder ben je afhankelijk van de instelling die je helpt bij de opvoeding. Het wordt hierdoor soms lastiger om zaken te bespreken waarover je niet tevreden bent. De mening van de hulpverleners van de instelling is belangrijk. Wanneer je kritiek hebt of een andere mening, kan het moeilijk voor zijn om dat aan de hulpverleners te laten weten, terwijl het juist zo belangrijk is.

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Als er dingen niet goed lopen in de hulpverlening, kun je de vertrouwenspersoon van Jeugdstem inschakelen. Als je wilt dat er dingen veranderen, dan kan de vertrouwenspersoon je adviseren over de stappen die je daarvoor kunt zetten en je daarbij ook helpen, zoals bij het schrijven van brieven of e-mails of de ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook geeft de vertrouwenspersoon uitleg over je rechten en plichten.

Lees meer over wat wij voor je kunnen doen 

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Wanneer je hulp nodig hebt, ga je allereerst naar  gemeente waar je woont. Je krijgt dan advies en samen met de deskundigen bekijk je samen met je kind welke hulp het beste is. De meeste gemeenten hebben jeugd-/wijkteams of een Centrum voor Jeugd en Gezin die je kunnen helpen. Je kunt zelf direct contact met ze opnemen. Maar het kan ook via de huisarts/ jeugdarts, zij kunnen rechtstreeks verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder.

De gemeente besluit welke hulp er wel of niet wordt ingezet, dat staat in het verleningsbesluit. Als je geen hulp krijgt of niet de hulp die het kind nodig heeft, kun je bezwaar maken tegen dit besluit. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem kunnen je daarbij helpen. Bijvoorbeeld door samen een brief of e-mail te schrijven. Maar ook door je te helpen als je in gesprek gaat met professionals van de gemeente over de onvrede of klachten.

Iedere mening is belangrijk. Dus die mag je laten horen. Je kunt je eigen mening zelf aangeven bij de jeugdhulpverlener, maar een vertrouwenspersoon kan je hierbij ook bij helpen. Allereerst moet goed duidelijk zijn waarom je het niet met de jeugdhulpverlener eens bent. De vertrouwenspersoon is er om samen te bekijken of er redenen zijn voor een gesprek. Zo ja, dan kun je samen met de vertrouwenspersoon een gesprek aanvragen met de jeugdhulpverlener.

Samen met de vertrouwenspersoon bereid je het gesprek voor en zorg je dat jouw mening in een brief of e-mail naar de jeugdhulpverlener gaat. Meestal is een gesprek voldoende om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon kan bij het gesprek zijn en erop letten dat alles goed besproken wordt.

Ondertoezichtstelling (ots) is een gezagsbeperkende maatregel. Als in jouw gezin zulke ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van je kind of kinderen belemmerd wordt, kan de rechter het kind onder toezicht stellen. Zo’n ingrijpende maatregel wordt niet zomaar genomen. Dat gebeurt uitsluitend als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat jouw gezin verplichte hulp krijgt. 

De kinderrechter wil ook jouw mening en de mening van het kind horen voordat hij een beslissing neemt. Als een kind 12 jaar of ouder is, moet de kinderrechter zijn of haar mening vragen. Wanneer je hiermee te maken krijgt, dan is het verstandig om hulp te vragen van een advocaat bij de zitting. Ook kun je hierover contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Deel jouw verhaal en we bekijken samen welke stappen je kunt zetten.

Familiegroepsplan

Ouders en kinderen mogen volgens de nieuwe Jeugdwet zelf een plan van aanpak maken. Dat mag voordat de jeugdhulpverlener dat doet. Samen met hun eigen netwerk kunnen ze zo'n familiegroepsplan ontwikkelen. Daarbij kunnen ze hulp inroepen van professionals op dit gebied.
Meer informatie over het familiegroepsplan