Tuchtklachten

Een tuchtklacht indienen 

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional (bijvoorbeeld de gezinsvoogd, casemanager, mentor, psycholoog of pedagoog)? Dan kun je een tuchtklacht tegen hem of haar indienen. Dat kan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in Bilthoven. Een vertrouwenspersoon tuchtzaken kan je hierbij helpen en gratis ondersteunen.

Wat is een tuchtklacht? 

Vind je dat een professional zich niet aan de regels houdt die bij het beroep van jeugdhulpverlener horen? Dan kun je een klacht indienen bij het tuchtcollege. Alle hulpverleners van de jeugdbescherming en de pleegzorgorganisatie staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dat betekent dat ze werken volgens de beroepscode. In de beroepscode staan de waarden en normen voor het uitvoeren van het werk als hulpverlener. Bijvoorbeeld over respect en samenwerken.  Een jeugdprofessional moet zich houden aan de zogenaamde ‘Professionele standaard’. De professionele standaard bestaat uit de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Wanneer die regels ernstig geschonden worden, of wanneer het niet lukt om er met de jeugdprofessional uit te komen, dan is het in sommige gevallen verstandig om een tuchtklacht in te dienen. Wij kunnen je adviseren of dat in jouw situatie ook zo is.

Waarover kan je een tuchtklacht indienen? 

 • Als de jeugdprofessional jou weinig of geen informatie geeft over bijvoorbeeld je behandeling;
 • Als de jeugdprofessional niet wil dat je in je eigen dossier kijkt;
 • Als er persoonlijke informatie over jou niet vertrouwelijk wordt behandeld.

Er zijn nog veel meer voorbeelden. Een klacht indienen kan bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in Bilthoven). Neem contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem voor meer informatie over het indienen van een klacht.

Wat doet een vertrouwenspersoon tuchtzaken? 

 • Samen bekijken of een tuchtprocedure de beste aanpak is. Misschien zijn er andere mogelijkheden die beter zijn om je doel te bereiken
 • Advies geven over hoe je je klacht het best kunt opschrijven, of dit voor jou doen
 • Helpen bij het invullen van het klachtformulier
 • Als SKJ vindt dat er een gesprek of een hoorzitting moet komen, dan kan de vertrouwenspersoon dit met je voorbereiden en je hierbij ondersteunen
 • De beslissing van het tuchtcollege met je doornemen en uitleg geven

Wanneer kan er een klacht worden ingediend bij de SKJ?

 • De jeugdprofessional moet geregistreerd zijn in het register van de SKJ. En wel op het moment van het handelen waar je over klaagt. Hier lees je er meer over. 
 • De klacht moet gaan over “beroepsmatig handelen” (dus over het werk) van de jeugdprofessional zelf. Er kan geen tuchtklacht tegen de instelling worden ingediend.
 • De klacht mag niet gaan over iets dat langer dan 3 jaar geleden is gebeurd. Anders is de klacht “verjaard”. De klacht wordt dan niet meer behandeld. Als je klacht gaat over iets dat gebeurd is toen je nog geen 18 jaar was, dan begint de termijn pas te lopen zodra je 18 bent geworden.
 • Het kan zijn dat je de klacht moet kunnen bewijzen. Zorg daarom dat je brieven/mails/verslagen hebt om te bewijzen dat het zo gegaan is als jij zegt.
 • Als een advocaat of een andere professional al helpt bij jouw tuchtklacht, dan kan de vertrouwenspersoon van Jeugdstem je niet ook nog ondersteunen.

Wat gebeurt er als er een tuchtklacht wordt ingediend?

 • Als je een klacht indient bij SKJ gaat het ‘voorportaalcollege’ bekijken of je klacht op de juiste manier is ingediend. Als dat zo is dan gaat het voorportaalcollege bepalen door wie de klacht moet worden behandeld: de Commissie van Consultatie of het College van Toezicht. Dit zijn twee verschillende procedures, waarvan er één wordt gekozen. Je kunt dat niet zelf kiezen.
   
 • De Commissie van Consultatie gaat met jou en met de jeugdprofessional in gesprek om te kijken wat er is gebeurd. Dat heet het ‘visiegesprek’. De Commissie gaat dan bespreken of er ook dingen anders hadden gekund en of de jeugdprofessional iets moet veranderen. Dat heet het ‘inzichtgesprek’. De bedoeling is dat de jeugdprofessional iets leert van wat er gebeurd is. Daarna is de procedure afgelopen. Dat krijg je op papier in een beslissing, maar daar staat niet in of je klacht gegrond is of niet. Dan is de procedure afgelopen.
 • Het College van Toezicht beoordeelt of de klacht terecht is ingediend. Ze zeggen dan of de klacht ‘gegrond’ of ‘ongegrond’ is. Daarvoor moet je eerst je klacht heel goed onderbouwen met bewijsstukken. Dat heet het ‘klaagschrift’. De jeugdprofessional mag daarop reageren. Dat heet het ‘verweer’. Als dat gedaan is komt er een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting mogen jij en de jeugdprofessional uitleggen waarom je vindt dat de klacht wel of niet gegrond is. Het College van Toezicht doet na de hoorzitting schriftelijk uitspraak. Als je het niet eens bent met de beslissing kun je hiertegen in beroep. Dan gaat het College van Beroep opnieuw kijken of de klacht gegrond is. De jeugdprofessional kan ook in beroep.

  Bekijk hier de uitleg in PDF

Tuchtklacht indienen

De vertrouwenspersoon kan je helpen bij tuchtklachten. Neem contact met ons op voor gratis hulp en advies. Gebruik onderstaand formulier voor het indienen van een tuchtklacht.