Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg.

Het is onze missie om de stem van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders duidelijk te laten doorklinken in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Meer over ons 

Onze kerntaken

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Bijvoorbeeld wanneer er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, als je iets niet begrijpt of als je wil dat er iets verandert. Wij geven je uitleg over je rechtspositie in de jeugdzorg, adviseren je over de te nemen stappen en geven je praktische hulp.

Alle jongeren die in een instelling verblijven, worden bezocht volgens een vaste frequentie (bijvoorbeeld een keer per maand) door een vaste vertrouwenspersoon. Door vaak op groepen te zijn, creëren we een vertrouwensband. We vragen hoe het met de jongeren gaat en of zij hulp nodig hebben of vragen hebben over hun rechtspositie. Jongeren krijgen de ruimte om ons vragen te stellen en hun problemen en klachten te bespreken. Wat in vertrouwen met ons wordt besproken, blijft vertrouwelijk.

We bieden individuele klachtondersteuning. We beginnen altijd met een startgesprek over de klachten, de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van onze ondersteuning. Wij kunnen helpen met het opstellen van (klacht)brieven of e-mails, het voeren van klachtgesprekken met medewerkers, leidinggevenden, de procedure richting de klachtcommissie en een bezwaar- en beroepsprocedure. Daarnaast bieden we individuele klachtondersteuning in verband met het tuchtrecht. Ook ondersteunen we kinderen en jongeren bij aangifte doen van geweldsincidenten in de jeugdzorg.

Onze vertrouwenspersonen zijn toegankelijk en snel te bereiken. We zijn op werkdagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar per telefoon, e-mail, via de vraag-, klacht- en contactformulieren op de website.  In de middag- en avonduren zijn we bereikbaar via online chat. En we komen volgens een vaste regelmaat langs op de groepen en in de gezinshuizen waar kinderen en jongeren verblijven.

We geven voorlichting over het vertrouwenswerk aan groepen jongeren, cliëntenraden, jongerenraden en jeugdzorgprofessionals. Daarnaast geven we informatie over het klachtrecht en de rechtspositie van jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdzorg.

Vacatures

Hieronder vind je onze openstaande vacatures. Staat jouw vacature er niet tussen, maar wil je toch bij ons solliciteren? Dat kan altijd. Stuur een open sollicitatie naar solliciteer@jeugdstem.nl 

Nieuws

19 januari 2023

Publicaties rondom De Lindenhorst in Zeist

In oktober en eind december zijn artikelen gepubliceerd in het AD over Pluryn locatie Lindenhorst Zeist (verder: De Lindenhorst). Jeugdstem is bekend met de inhoud van deze artikelen.

Professionals

23 mei 2023

Jaarverslag 2022

Digitaal jaarverslag vertrouwenswerk in de jeugdzorg

Klacht over Jeugdstem

Laat ook dan van je horen. 

Wie niet tevreden is over ons, mag dat laten weten. Wij vinden het belangrijk om te horen wat er niet goed ging en wat we daaraan kunnen doen.  We gaan graag in gesprek om te kijken wat we eraan kunnen doen. Van professionals horen we ook graag wat er beter kan. Onze klachtenregeling geldt echter niet voor hen.

Meer informatie

Meer weten over Jeugdstem? 

Neem contact met ons op. Dat kan via ons gratis telefoonnummer, of via onze chat. Maar je kunt ons ook een berichtje sturen. 
Laat je horen