Zorgstem

Jeugdstem al 50 jaar ervaring met het uitvoeren van vertrouwenswerk in Nederland. Graag zetten wij deze ervaring in voor mensen die onvrijwillige zorg krijgen onder de Wet zorg en dwang. Daarom heeft Jeugdstem een aparte stichting opgericht, genaamd Zorgstem. We leggen graag uit wat we met deze stichting willen bereiken.  

Zorgstem voert het vertrouwenswerk voor deze mensen uit in opdracht van de gemandateerde zorgkantoren Zilveren Kruis Zorgkantoor, Menzis Zorgkantoor en Zorgkantoor Zorg & Zekerheid.

Meer over Zorgstem