Campagne 'Voel jij je gehoord in de jeugdzorg'

1 maart 2023

Onderzoek bevestigt: jongeren in de jeugdzorg voelen zich niet gehoord

Uit onderzoek van Jeugdstem naar jongeren tussen de 12 en 21 jaar die met jeugdzorg te maken hebben, blijkt dat ruim 30% vindt dat er niet naar hen wordt geluisterd. Hierdoor ervaren zij gevoelens van onbegrip, machteloosheid, onduidelijkheid en eenzaamheid. Jeugdstem kreeg al langer signalen binnen over het feit dat jongeren zich niet gehoord voelen in de jeugdzorg. Om het probleem beter in kaart te brengen werd door een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek uitgevoerd onder 133 jongeren. Daaruit blijkt dat de signalen van Jeugdstem worden bevestigd.

Volgens Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) moet er iets gebeuren. Zij benoemt dat meebeslissen en meepraten essentieel is voor je eigen toekomst en dat het bijdraagt aan een gevoel van veiligheid. “Het is voor álle jongeren belangrijk om gezien en gehoord te worden. Dat het juist in de jeugdzorg op zoveel plekken onvoldoende gebeurt, is kwalijk”, zegt zij.

De bestuurder van Jeugdstem, Pieter Wetser, roept op om in actie te komen. Naar aanleiding van het onderzoek is Jeugdstem op 1 maart de campagne ‘Laat je horen’ gestart. In deze campagne komen onder andere jongeren aan het woord die te maken hebben met jeugdzorg. Zo zijn verschillende verhalen van jongeren en ouders te beluisteren via de website van Jeugdstem. Wetser hoopt dat de campagne jongeren aanzet om wél van zich te laten horen en dat ze Jeugdstem beter weten te vinden. Hij benoemt daarbij dat uit meerdere onderzoeken en rapportages blijkt dat het horen van kinderen van groot belang is.

Klik hier voor de campagne

 

Meer nieuws

29 september 2023

Praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben”

Welke opties heb je als je ontevreden bent over de bij jouw gezin betrokken jeugdzorg? En hoe weet je dan dat dit de beste optie is? Er zijn verschillende routes, maar niet elke route zorgt voor de door jouw gewenste oplossing. De praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben” laat zien welke opties er zijn.