Het tuchtrecht verandert

3 januari 2023

Het tuchtrecht verandert. In dit bericht vertellen we wat dit voor jou betekent. En we vertellen wat wij voor jou kunnen doen. Als je vindt dat een jeugdprofessional zich niet heeft gehouden aan de regels, dan kun je een klacht indienen. Dit kan bij de organisatie, maar als dat niet helpt kan het ook bij de SKJ. Hiervoor moet je het formulier gebruiken dat op de website van SKJ staat. Je kunt dan maximaal vijf klachten indienen, met een korte beschrijving. Jeugdstem kan hierbij helpen.

Als je je klacht hebt ingediend komt het eerst bij het ‘voorportaalcollege’. Dit college besluit hoe ze je klacht gaan behandelen. Ze kunnen voorstellen om een mediationtraject te volgen, maar ze kunnen ook kiezen voor de Commissie van Consultatie (CvC) of voor het College van Toezicht (CvT). Klachten over pedagogen worden nooit de CvC behandeld.

Als je bij de CvC terecht komt:

De CvC gaat eerst met jou praten over de klachten. Het AKJ kan bij dit gesprek helpen. Daarna gaat de CvC met de jeugdprofessional praten. Vervolgens gaat de CvC bekijken of de jeugdprofessional iets kan leren van wat er gebeurd is. De CvC zal dat ook met jou bespreken. Hierna is de klacht afgehandeld.

Kenmerken CvC: makkelijker om een klacht in te dienen, geen bewijslast, niet juridisch, nadruk op leren, videobellen, relatief snel, beroep is niet mogelijk

Als je bij het CvT terecht komt:

Het CvT kijkt met een juridische bril naar de klacht. Je moet de klacht die je hebt ingediend onderbouwen met bewijsstukken. De jeugdprofessional mag er dan op reageren. Daarna komt er een hoorzitting. Na de hoorzitting komt er een beslissing. Het kan zijn dat het CvT een maatregel oplegt, bijvoorbeeld een waarschuwing, berisping of zelfs schorsing of doorhaling uit het register. Jeugdstem kan je in deze hele procedure helpen.

Kenmerken CvT: moeilijker om een klacht in te dienen, zware bewijslast, juridisch, nadruk op toetsen, fysieke zitting, langzaam, beroep is mogelijk

De procedure bij het College van Toezicht is ingewikkeld. Om de klachten zo goed mogelijk te onderbouwen is het belangrijk dat je weet wat de regels zijn. Ook moet je goed kunnen beschrijven waarom je vindt dat een jeugdprofessional iets verkeerd heeft gedaan. Omdat dit moeilijk is lukt het veel klagers niet om dit zelf te doen. Jeugdstem heeft hier veel ervaring mee en kan je hierbij helpen. Dit kost niks. Als je liever iemand anders wilt, dan kun je bijvoorbeeld een advocaat vragen je bij te staan.

Wat kan niet:
SKJ kan geen schadevergoeding geven. Het tuchtcollege kan er niet voor zorgen dat er een andere jeugdprofessional komt. Ze kunnen de jeugdprofessional ook niet ontslaan. Ook kunnen ze niet zeggen of de uitspraak van een rechter wel of niet klopt.

Overgangsrecht:
Tot 1 januari 2023 kun je nog kiezen hoe je je klacht indient. Je kunt je klacht indienen bij het voorportaalcollege, zoals hier beschreven, of rechtstreeks bij het College van Toezicht. Na 1 januari 2023 kan dat niet meer.

Meer weten
over tucht?

De vertrouwenspersoen van tuchtzaken vertellen je meer.

Meer informatie

Meer nieuws

29 september 2023

Praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben”

Welke opties heb je als je ontevreden bent over de bij jouw gezin betrokken jeugdzorg? En hoe weet je dan dat dit de beste optie is? Er zijn verschillende routes, maar niet elke route zorgt voor de door jouw gewenste oplossing. De praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben” laat zien welke opties er zijn.