Publicaties rondom De Lindenhorst in Zeist

19 januari 2023

In oktober en eind december zijn artikelen gepubliceerd in het AD over Pluryn locatie Lindenhorst Zeist (verder: De Lindenhorst). Jeugdstem is bekend met de inhoud van deze artikelen. Vertrouwenspersonen bezoeken al wekelijks de groepen van De Lindenhorst in Zeist. Bij hen kunnen de jeugdigen, tijdens de bezoeken en daarbuiten, terecht met vragen of klachten over hun behandeling bij Pluryn. Jeugdigen die niet meer op De Lindenhorst verblijven en ouders van jeugdigen, kunnen ook terecht bij Jeugdstemvia 088-5551000, de chat of info@jeugdstem.nl 

De vertrouwenspersonen van Jeugdstem informeren, adviseren en ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders indien zij ongewenste, onveilige of zorgelijke situaties bespreekbaar willen maken. De vertrouwenspersonen hebben tevens een signalerende taak; vanuit die taak hebben zij meermaals zorgelijke signalen onder de aandacht gebracht van Pluryn en van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Jeugdprofessionals die zaken bespreekbaar willen maken en daarin vastlopen, kunnen terecht bij de interne vertrouwenspersoon van de instantie waar zij werkzaam zijn. Daarnaast zijn instanties verplicht om een interne meldregeling op te stellen voor vermoedens van misstanden (een zogeheten klokkenluidersregeling), zodat medewerkers veilig situaties kunnen melden.

Tot slot kunnen medewerkers contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg van de IGJ voor informatie en advies.

Meer nieuws

29 september 2023

Praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben”

Welke opties heb je als je ontevreden bent over de bij jouw gezin betrokken jeugdzorg? En hoe weet je dan dat dit de beste optie is? Er zijn verschillende routes, maar niet elke route zorgt voor de door jouw gewenste oplossing. De praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben” laat zien welke opties er zijn.