Tegengaan van geweld in de jeugdzorg

1 januari 2023

Een aanzienlijk deel van de kinderen en jongeren die bescherming nodig hadden in de jeugdzorg, kreeg de afgelopen zeventig jaar te maken met fysiek, psychisch of seksueel geweld. Dit blijkt uit het omvangrijke rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter dat op 12 juni 2019 is gepresenteerd. Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp heeft vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2021 de vraag gekregen om de aanbevelingen uit het rapport te bezien en te onderzoeken wat vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan het stoppen van geweld in de jeugdzorg. Hiervoor is door het AKJ het project ‘Tegengaan van geweld in de jeugdzorg’ opgericht. Bij het project zijn zowel jeugdprofessionals als jongeren actief betrokken.  De ervaringsdeskundigen van ExpEx - jongvolwassenen die zelf in de jeugdzorg hebben gezeten - adviseren het AKJ gedurende het project op basis van hun ervaring.   

Maak geweld bespreekbaar
Het AKJ en Zorgbelang hebben een landelijke dekking aan vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zoeken in het kader van het project sinds begin 2022 samenwerking met de instanties waar zij jongeren bezoeken. Het AKJ geeft voorlichtingen aan jongeren, professionals en cliëntenraden  en organiseert dialoogsessies om geweld in de jeugdzorg bespreekbaar te maken. Inmiddels zijn er 9 jeugdzorginstanties aangesloten, waaronder locaties van Plurijn, Levvel en Horizon. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan het stoppen van geweld in de jeugdzorg. Om dit te bereiken krijgen de vertrouwenspersonen meer handvatten aangereikt om geweld vroegtijdig te signaleren en worden ze getraind om jongeren beter te ondersteunen en te begeleiden na een geweldsincident.  

Ondersteunen bij aangifte
De vertrouwenspersonen van het AKJ en Zorgbelang zijn actief bezig met het verhogen van de aangiftebereidheid. Jongeren die te maken hebben gehad met een geweldsincident in de jeugdzorg weten vaak niet dat aangifte doen een mogelijkheid is die hen kan helpen. De vertrouwenspersonen infomeren jongeren juist en volledig over deze mogelijkheid, zodat de jongere het doen van aangifte kan overwegen. Daarnaast bieden de vertrouwenspersonen ondersteuning op maat wanneer een jongere daadwerkelijk aangifte wil gaan doen.  

Gastles Jeugdrecht en Social Work
Vanuit het project worden door de vertrouwenspersonen van het AKJ diverse gastlessen gegeven bij de opleidingen Jeugdrecht en Social Work. De opzet van de gastlessen is  informatief en interactief. Op deze manier creëert het AKJ bewustwording over het thema geweld aan de start van de carrière van toekomstige jeugdzorgprofessionals.   

Samen het geweld stoppen in de jeugdzorg 
Wil je meer informatie over het project 'Tegengaan van geweld in de jeugdzorg'? Of werk je voor een jeugdzorginstantie of heb je op een andere manier te maken met jeugdhulp en heb je behoefte aan een voorlichting, dialoogsessie of meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Esther Troost via e.troost@jeugdstem.nl 

Heb je te maken (gehad) met geweld in de jeugdzorg en wil je daarover praten? Of wil je hulp of advies bij het doen van aangifte? Bel dan gratis met een vertrouwenspersoon op 088 555 1000. Je kunt ook met ons chatten van maandag t/m donderdag van 16.00 tot 20.00 en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 

Meer nieuws

29 september 2023

Praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben”

Welke opties heb je als je ontevreden bent over de bij jouw gezin betrokken jeugdzorg? En hoe weet je dan dat dit de beste optie is? Er zijn verschillende routes, maar niet elke route zorgt voor de door jouw gewenste oplossing. De praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben” laat zien welke opties er zijn.