Reactie Jeugdstem op artikel Woodbrookers

30 augustus 2023

Begin deze week is een artikel gepubliceerd in het AD over gesloten jeugdhulpinstelling Woodbrookers, onderdeel van Jeugdhulp Friesland. Jeugdstem en Zorgbelang Fryslân zijn bekend met de inhoud van het artikel. De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân hebben naar aanleiding van het artikel contact opgenomen met Jeugdhulp Friesland om te bespreken wat zij extra kunnen betekenen voor de jeugdigen die momenteel binnen Woodbrookers verblijven. Ook heeft het de aandacht in de gesprekken met de jeugdigen. 

Vertrouwenspersonen bezoeken al wekelijks de groepen van Woodbrookers. Bij hen kunnen de jeugdigen, tijdens de bezoeken en daarbuiten, terecht met vragen of klachten over hun verblijf. Jeugdigen die niet meer bij Woodbrookers verblijven en (pleeg)ouders van jeugdigen kunnen ook terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Jeugdstem/Zorgbelang Fryslân via 088-5551000, de chat op www.jeugdstem.nl of via ons contactformulier. 

De vertrouwenspersonen informeren, adviseren en ondersteunen jeugdigen en hun (pleeg)ouders indien zij ongewenste, onveilige of zorgelijke situaties bespreekbaar willen maken. De vertrouwenspersonen hebben tevens een signalerende taak. Vanuit die taak hebben zij meermaals zorgelijke signalen onder de aandacht gebracht van Woodbrookers/Jeugdhulp Friesland.  

Meer nieuws

29 september 2023

Praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben”

Welke opties heb je als je ontevreden bent over de bij jouw gezin betrokken jeugdzorg? En hoe weet je dan dat dit de beste optie is? Er zijn verschillende routes, maar niet elke route zorgt voor de door jouw gewenste oplossing. De praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben” laat zien welke opties er zijn.