Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures

1 april 2022

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ter uitvoering van onderdelen uit het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ heeft het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp praktijkonderzoek gedaan naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij de gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis–organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming.

Een must read voor iedereen die betrokken is in of bij de jeugdzorg
Dit onderzoek naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij gecertificeerde instellingen, Veilig-Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming is gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Caroline en Joliska hebben tien gouden regels opgesteld voor een goede klachtbehandeling. Een must read voor iedereen die betrokken is bij jeugdzorg. Alleen samen zorgen we ervoor dat jongeren veilig opgroeien.

Bekijk hier het onderzoeksrapport
Lees hier de samenvatting 

Meer nieuws

29 september 2023

Voorkom onnodige klachten, maak onvrede actief bespreekbaar

We lezen en zien het overal: de jeugdzorg staat onder druk. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben in 2022 de oorzaken van de problematiek gesignaleerd en geconstateerd dat er sprake was en is van financiële en arbeidsmarkt tekorten, een verzwaring van het werk en het ontbreken van mogelijkheden om kinderen passende hulp te bieden, zonder vertraging.