Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures

1 april 2022

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en ter uitvoering van onderdelen uit het ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ heeft het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp praktijkonderzoek gedaan naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij de gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis–organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming.

Een must read voor iedereen die betrokken is in of bij de jeugdzorg
Dit onderzoek naar de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoering hiervan bij gecertificeerde instellingen, Veilig-Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming is gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Caroline en Joliska hebben tien gouden regels opgesteld voor een goede klachtbehandeling. Een must read voor iedereen die betrokken is bij jeugdzorg. Alleen samen zorgen we ervoor dat jongeren veilig opgroeien.

Bekijk hier het onderzoeksrapport
Lees hier de samenvatting 

Meer nieuws

5 januari 2023

Wijziging tuchtrecht

Op 1 november heeft SKJ een nieuwe werkwijze ingevoerd voor de behandeling van klachten tegen jeugdprofessionals. Met het reglement ‘professioneel toezicht’, dat in de plaats komt van tuchtreglement 1.5, wordt een nieuwe manier opgezet om klachten te behandelen.