Ik heb een klacht over jeugdzorg

Geef aan waar je klacht over gaat 

Een klacht is altijd vervelend. Zeker als je het niet zelf kunt oplossen. Wij zijn er om te helpen. Hieronder in het formulier kun je ons vertellen waar je klacht over gaat. Een vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht. Na het invullen van het formulier wordt je gebeld door een vertrouwenspersoon om jouw klacht te bespreken en meer uitleg geven over wat wij voor jou kunnen doen. 
Tips voor het schrijven van een klachtbrief

Heb je een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming? Lees hier wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen. Als het gaat om de Jeugdbescherming kijk dan op de site van de jeugdbescherming in de eigen regio. Bij de jeugdzorg- of pleegzorgorganisatie kun je ook direct een klacht indienen. Kijk op de website of zoek op ‘klacht’ en de naam van de organisatie.

Een klacht indienen

Als je een klacht hebt over een jeugdzorgprofessional of een instelling, zijn er 4 stappen die je kunt zetten. De vertrouwenspersoon kan je bij iedere stap helpen. Heb je een klacht over de Raad voor de Kinderbescherming? Lees hier wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen. 

Gesprek met hulpverlener.
Stap 1: Een gesprek met de hulpverlener

Als je niet tevreden bent over hoe jouw hulpverlener met jou omgaat, of met de beslissingen die over jou worden genomen, dan kun je daarover klagen. De eerste stap is dat je jouw klacht bespreekt met je hulpverlener. De vertrouwenspersoon kan jou advies geven en als je wilt, ook meegaan naar het gesprek.

Tip: Schrijf je klacht op, dan vergeet je niets. De hulpverlener weet dan ook precies waar het om gaat. Denk ook alvast na over een oplossing.

Gesprek met leidinggevende.
Stap 2: Een gesprek met de leidinggevende

Het is goed om over je probleem, vraag of klacht te praten. Je kunt dan een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de hulpverlener. Dit is best spannend. Je kunt een gesprek via een brief aanvragen. In de brief schrijf je wat je dwarszit of waar je klacht over gaat. Een vertrouwenspersoon kan je helpen met de brief, maar ook bij het gesprek. Het is goed om tijdens het gesprek om een verslag te vragen, zodat wat er is besproken tijdens het gesprek op papier staat.

Een klachtbief
Stap 3: Klachtafhandeling door de klachtencommissie

Soms kan het zo zijn dat je er niet uitkomt met de hulpverlener en de leidinggevende. Dat is heel vervelend. Je klacht is er nog steeds. Je kunt je klacht dan samen met een vertrouwenspersoon voorleggen aan een externe klachtencommissie. Iemand anders, die niet bij de instelling werkt, kijkt dan naar de klacht. Wil je weten hoe de klachtencommissie te werk gaat? Je kunt dit aan de vertrouwenspersoon vragen.

Kinderombudsman
Stap 4: De (Kinder)ombudsman

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met het advies van de klachtencommissie. Soms kun je de klacht ook nog voorleggen aan de Nationale Ombudsman of de Kinderombudsman. De vertrouwenspersoon kan je hier alles over vertellen als je hier hulp of advies bij nodig hebt.

Tuchtklacht

Ontevreden over een professional

Ben je niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional (bijvoorbeeld de gezinsvoogd, casemanager, mentor, psycholoog of pedagoog)? Dan kun je een tuchtklacht tegen hem of haar indienen. Dat kan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) in Bilthoven. Een vertrouwenspersoon tuchtzaken kan je helpen en gratis ondersteunen hierbij.

Meer over indienen van een tuchtklacht 

Zelf een klacht indienen, zonder ondersteuning? 

Wil je de klacht zelf indienen, zonder ondersteuning van een vertrouwenspersoon? Dan kun je gebruik maken van onze tips voor het schrijven van een klachtbrief. Als het gaat om de Jeugdbescherming kijk dan op de site van de jeugdbescherming in de eigen regio. Bij de jeugdzorg- of pleegzorgorganisatie kun je ook direct een klacht indienen. Kijk op de desbetreffende website of zoek op ‘klacht’ en de naam van de organisatie.  

Veelgestelde vragen over klachten

Als je te maken hebt met jeugdzorg kun je een klacht indienen. Kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen, maar ouders en pleegouders ook. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet tevreden bent over de hulpverlening of over een professional. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen. Dit noem je het klachtrecht. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen.

Heb je een klacht over jeugdzorg of over een jeugdhulpaanbieder? Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met beslissingen? Stuur dan je klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Op de website van de jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd in een klachtenregelen hoe je een klacht kunt indienen. Je kunt hier ook naar vragen bij de instelling zelf.

Elke jeugdhulpinstelling heeft een klachtencommissie. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Je stuurt de klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. 

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. We kunnen je: 

 • Uitleg geven over je rechten en plichten als (pleeg)ouder 
 • Helpen met een klachtbrief of e-mail schrijven 
 • Ondersteunen bij een klachtgesprek 

Lees hier meer over wat wij voor je kunnen doen.

In de klachtenregeling van een jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd wat een klachtencommissie doet. Informatie hierover staat meestal op de website van de instelling. Je kunt deze ook altijd opvragen bij de professional. Bij de meeste organisaties gaat het er zo aan toe:

 • Je dient de klacht in via een brief of e-mail. Of via het klachtenformulier van de organisatie. Je kunt een vertrouwenspersoon van Jeugdstem vragen om hierbij te helpen.
 • Je krijgt bericht als je klacht is ontvangen. Soms vraagt de klachtencommissie om meer informatie. 
 • De commissie vertelt aan de organisatie of instelling waarover je klacht gaat.  
 • De organisatie schrijft een reactie op jouw klacht. Deze reactie heet een verweerschrift. De commissie stuurt dit verweerschrift naar jou. 
 • Jij mag schriftelijk of mondeling toelichting geven. Dat mag de organisatie ook. De mondelinge toelichting is in een hoorzitting. Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan mee gaan naar een gesprek. 
 • Bij een hoorzitting stelt de commissie vragen aan jou en aan de medewerkers van de organisatie. 
 • De klachtencommissie beslist of een klacht terecht (gegrond) of niet terecht (ongegrond)  is en legt uit waarom. Deze uitspraak stuurt de commissie naar jou en de organisatie.  
 • De klachtencommissie stuurt deze uitspraak voor een afgesproken datum. Lukt het ze niet om de uitspraak te sturen voor die datum? Dan laten ze je weten wanneer je de uitspraak wel krijgt. 
 • De klachtencommissie informeert alle partijen schriftelijk en binnen de vastgestelde termijn. Wordt de termijn niet gehaald? Dan worden alle partijen geïnformeerd over een nieuwe termijn. 

Je kunt altijd hulp vragen voordat je naar een klachtencommissie gaat. Neem contact met ons op. 

Als je een klacht instuurt, zal een klachtencommissie eerst beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat zij kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, zal de commissie vragen of je de klacht duidelijk wilt omschrijven. Ze doen dan een onderzoek naar de klacht. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting zal plaatsvinden. Jij en iemand van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. Een klacht gegrond houdt in dat jij gelijk krijgt, als de klacht ongegrond wordt verklaard, betekent dit dat jij geen gelijk krijgt.