Er werd écht naar me geluisterd

“Ik vertrouw niemand meer. Het heeft helemaal geen zin om mijn problemen te bespreken. Er gebeurt toch niets mee”, verzucht de 15-jarige Janine. Niet zo vreemd als blijkt dat het meisje in 6 jaar tijd op 16 verschillende plekken heeft gewoond en in die tijd 8 voogden heeft gehad. Uiteindelijk is ze beland in een gesloten jeugdhulpinstelling. Daar praat ze met de vertrouwenspersoon Jeugdstem die wekelijks op bezoek komt op de groep.

Mijn doel is om dat geschonden vertrouwen te doorbreken.

Janine’s vertrouwenspersoon vertelt: “Jongeren in gesloten instellingen hebben vaak geen vertrouwen meer in de jeugdhulpverlening. Heel begrijpelijk want in de praktijk blijkt ook dat ze door al die verhuizingen niet de juiste hulp hebben gekregen. Of geen zin meer hebben hun problemen wéér te vertellen aan de zoveelste hulpverlener. Mijn doel is om dat geschonden vertrouwen te doorbreken.

In het geval van Janine heb ik haar geadviseerd om over haar problemen te praten met de gedragswetenschapper van de instelling. Ook bood ik aan om bij dat gesprek aanwezig te zijn. Dat laatste hoefde niet, dat kon ze prima zelf. Maar ze was er van overtuigd dat zo’n gesprek niks zou opleveren. Dan overleg ik met haar: zal ik de gedragswetenschapper vertellen dat je wel wilt praten, maar dat jouw ervaring met dit soort gesprekken is dat er vervolgens niks verandert? Dat vond ze goed.

“Voor het eerst voelde ik écht dat er naar me werd geluisterd”

Dezelfde dag bel ik naar de gedragswetenschapper en benadruk hoe belangrijk het is voor het meisje om gehoord te worden en dat er ook echt iets in haar situatie verandert. De gedragswetenschapper pakt mijn verzoek direct op en gaat de volgende dag in gesprek met Janine. Tijdens mijn volgende groepsbezoek vraag ik haar hoe het gesprek is verlopen. Ze vertelt dat het een heel prettig gesprek was. De gedragswetenschapper had de besproken problemen – met haar instemming – voorgelegd aan de medewerkers van de instelling. Al snel merkt Janine dat dit een positief effect heeft op de houding van de medewerkers en hoe zij met haar omgaan. “Voor het eerst voelde ik écht dat er naar me werd geluisterd”, zei ze met verbazing in haar stem.

Veelgestelde vragen

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Bijvoorbeeld wanneer er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, als je iets niet begrijpt of als je wil dat er iets verandert. Wij geven je uitleg over je rechtspositie in de jeugdzorg, adviseren je over de te nemen stappen en geven je praktische hulp.

Alle jongeren die in een instelling verblijven, worden bezocht volgens een vaste frequentie (bijvoorbeeld een keer per maand) door een vaste vertrouwenspersoon. Door vaak op groepen te zijn, creëren we een vertrouwensband. We vragen hoe het met de jongeren gaat en of zij hulp nodig hebben of vragen hebben over hun rechtspositie. Jongeren krijgen de ruimte om ons vragen te stellen en hun problemen en klachten te bespreken. Wat in vertrouwen met ons wordt besproken, blijft vertrouwelijk.

We bieden individuele klachtondersteuning. We beginnen altijd met een startgesprek over de klachten, de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van onze ondersteuning. Wij kunnen helpen met het opstellen van (klacht)brieven of e-mails, het voeren van klachtgesprekken met medewerkers, leidinggevenden, de procedure richting de klachtcommissie en een bezwaar- en beroepsprocedure. Daarnaast bieden we individuele klachtondersteuning in verband met het tuchtrecht. Ook ondersteunen we kinderen en jongeren bij aangifte doen van geweldsincidenten in de jeugdzorg.

Onze vertrouwenspersonen zijn toegankelijk en snel te bereiken. We zijn op werkdagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar per telefoon, e-mail, via de vraag-, klacht- en contactformulieren op de website.  In de middag- en avonduren zijn we bereikbaar via online chat. En we komen volgens een vaste regelmaat langs op de groepen en in de gezinshuizen waar kinderen en jongeren verblijven.

We geven voorlichting over het vertrouwenswerk aan groepen jongeren, cliëntenraden, jongerenraden en jeugdzorgprofessionals. Daarnaast geven we informatie over het klachtrecht en de rechtspositie van jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdzorg.