"Goed luisteren en de tijd nemen"

Mevrouw Halman heeft al een hele tijd klachten over de samenwerking en communicatie met haar jeugdbeschermer. Zij voelt zich niet gehoord en ze begrijpt niet waarom de jeugdbeschermer haar zorgen rondom haar vijfjarige zoontje niet serieus neemt. De jonge moeder is ten einde raad, ze besluit om het gratis telefoonnummer van Jeugdstem te bellen.  Zij geeft aan dat ze graag ondersteuning wil van een vertrouwenspersoon om haar klachten en zorgen te bespreken met jeugdbescherming. Zij hoopt dat zij hierdoor door jeugdbescherming serieuzer genomen zal worden en dat de samenwerking met de jeugdbeschermer zal verbeteren.

een van de vertrouwenspersonen van Jeugdstem Zuid-Holland nodigt mevrouw Halman uit voor een intakegesprek. Zij luistert uitgebreid naar het verhaal en de onvrede van de moeder. De vertrouwenspersoon geeft tijdens dit gesprek, maar ook bij de vervolggesprekken voorafgaand aan het klachtgesprek met jeugdbescherming eerlijk aan wat de jonge moeder van Jeugdstem kan verwachten en wat de moeder eventueel zelf nog zou kunnen doen om haar situatie te verbeteren.

De vertrouwenspersoon helpt mevrouw Halman bij het formuleren van haar klachten in een klachtbrief. Ondertussen gaat ze zelf aan de slag met een aantal tips en adviezen van de vertrouwenspersoon.

De samenwerking en communicatie verloopt sindsdien een stuk beter

Jeugdbescherming nodigt mevrouw Halman uit voor een gesprek. De vertrouwenspersoon is daar ook bij aanwezig. Het klachtgesprek met de jeugdbeschermer en de klachtenfunctionaris van jeugbescherming verloopt positief, mede dankzij de persoonlijke stappen die mevrouw Halman tijdens het ondersteuningstraject met Jeugdstem zelf al heeft doorlopen. Mevrouw Halman ervaart meer begrip van de jeugdbeschermer en zij is blij met de helderheid en de reactie van jeugdbescherming op haar klachtbrief. De samenwerking en communicatie verloopt sindsdien een stuk beter.

Het AKJ is er voor iedereen die te maken heeft met jeugdhulp. Heeft u vragen over uw rechten of over procedures in de jeugdhulpverlening? Of ervaart u problemen en komt u er zelf niet uit met de jeugdhulpverlener? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Bijvoorbeeld wanneer er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, als je iets niet begrijpt of als je wil dat er iets verandert. Wij geven je uitleg over je rechtspositie in de jeugdzorg, adviseren je over de te nemen stappen en geven je praktische hulp.

Alle jongeren die in een instelling verblijven, worden bezocht volgens een vaste frequentie (bijvoorbeeld een keer per maand) door een vaste vertrouwenspersoon. Door vaak op groepen te zijn, creëren we een vertrouwensband. We vragen hoe het met de jongeren gaat en of zij hulp nodig hebben of vragen hebben over hun rechtspositie. Jongeren krijgen de ruimte om ons vragen te stellen en hun problemen en klachten te bespreken. Wat in vertrouwen met ons wordt besproken, blijft vertrouwelijk.

We bieden individuele klachtondersteuning. We beginnen altijd met een startgesprek over de klachten, de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van onze ondersteuning. Wij kunnen helpen met het opstellen van (klacht)brieven of e-mails, het voeren van klachtgesprekken met medewerkers, leidinggevenden, de procedure richting de klachtcommissie en een bezwaar- en beroepsprocedure. Daarnaast bieden we individuele klachtondersteuning in verband met het tuchtrecht. Ook ondersteunen we kinderen en jongeren bij aangifte doen van geweldsincidenten in de jeugdzorg.

Onze vertrouwenspersonen zijn toegankelijk en snel te bereiken. We zijn op werkdagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar per telefoon, e-mail, via de vraag-, klacht- en contactformulieren op de website.  In de middag- en avonduren zijn we bereikbaar via online chat. En we komen volgens een vaste regelmaat langs op de groepen en in de gezinshuizen waar kinderen en jongeren verblijven.

We geven voorlichting over het vertrouwenswerk aan groepen jongeren, cliëntenraden, jongerenraden en jeugdzorgprofessionals. Daarnaast geven we informatie over het klachtrecht en de rechtspositie van jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdzorg.