Luisteren naar Joost

‘Op een dag neemt de 14-jarige Joost contact op met Jeugdstem. Een familielid van Joost noemde Jeugdstem daarna is hij op de website gaan kijken voor hulp. Ik krijg Joost aan de telefoon en hij vertelt mij dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen en dat hij dat helemaal niet leuk vindt. Hij heeft er een slecht gevoel over en weinig vertrouwen. Dit vanwege eerdere onderzoeken waarbij de raadsonderzoekers niet goed opschreven wat hij vertelde. In gespreksverslagen las hij uitspraken terug van zichzelf die hij niet zo bedoelde, of onjuist waren. Joost keek erg op tegen het gesprek met de Raad voor de Kinderbescherming.

“Wil je met mij samen het gesprek voeren?”, vroeg Joost mij als vertrouwenspersoon. Ik vertel hem dat ik dat kan en leg uit hem kort uit wat de rol van een vertrouwenspersoon is tijdens zo’n gesprek. Inhoudelijk kan ik mij niet bemoeien met het gesprek, maar ik kan er wel bij zijn ter ondersteuning. Samen zetten we globaal op papier wat hij de medewerkers van de Raad daarover wil vertellen.

En dan is het zover: het gesprek met de raadsonderzoekers. De raadsonderzoekers leggen hem uit waar ze onderzoek naar gaan doen en wat het doel is van het gesprek. Als de eerste vraag wordt gesteld kijkt hij naar mij en vraagt hij of ik wil vertellen over ‘dat ene wat we eerder hadden besproken’. Ik knik naar Joost en vertel de raadsonderzoekers dat hij eigenlijk helemaal geen zin heeft in dit gesprek, omdat hij eerdere vervelende ervaringen heeft gehad met de Raad. Hij begrijpt dat het gesprek er moet komen maar vind het toch lastig. Joost vult mij dan aan door te vertellen wat er voorheen fout is gegaan.

De raadsonderzoekers geven hem een compliment voor zijn openheid en geven aan dat ze het heel belangrijk vinden dat zij een goede verslaglegging maken van het gesprek. Na het gesprek zullen ze een verslag schrijven die hij als eerst mag lezen en waar hij commentaar op mag geven. Voor Joost is dit een opluchting, voor hem kan het onderzoek nu pas echt van start gaan.

Een paar weken na het gesprek belt Joost mij op om te vertellen dat hij het verslag van het gesprek heeft ontvangen. Hij is erg blij, want het verslag ziet er goed uit. Wel heeft hij één foutje ontdekt. Samen met Joost stel ik een mail op naar de raadsonderzoekers waarin we vragen om een aanpassing. Een paar dagen later ontvangt hij het aangepaste verslag. Nu klopt het helemaal, zegt hij blij. Hij bedankt mij voor mijn hulp. Ik vind het fijn dat Joost weer wat vertrouwen heeft gekregen in de Raad voor de Kinderbescherming en benoem dat ik blij ben voor hem. We nemen afscheid van elkaar en ik wens hem alle goeds. Wie weet belt hij mij nog eens.”

* Om privacy-redenen wordt de echte naam van Joost en de naam van de vertrouwenspersoon niet genoemd. Heb jij te maken met de Raad voor de Kinderbescherming en heb je een vraag? Bespreek het gewoon met de vertrouwenspersoon of stuur ons een chatbericht!

Veelgestelde vragen

Als je te maken hebt met jeugdzorg kun je een klacht indienen. Kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen, maar ouders en pleegouders ook. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet tevreden bent over de hulpverlening of over een professional. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen. Dit noem je het klachtrecht. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen.

Heb je een klacht over jeugdzorg of over een jeugdhulpaanbieder? Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met beslissingen? Stuur dan je klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Op de website van de jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd in een klachtenregelen hoe je een klacht kunt indienen. Je kunt hier ook naar vragen bij de instelling zelf.

Elke jeugdhulpinstelling heeft een klachtencommissie. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Je stuurt de klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. 

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. We kunnen je: 

 • Uitleg geven over je rechten en plichten als (pleeg)ouder 
 • Helpen met een klachtbrief of e-mail schrijven 
 • Ondersteunen bij een klachtgesprek 

Lees hier meer over wat wij voor je kunnen doen.

In de klachtenregeling van een jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd wat een klachtencommissie doet. Informatie hierover staat meestal op de website van de instelling. Je kunt deze ook altijd opvragen bij de professional. Bij de meeste organisaties gaat het er zo aan toe:

 • Je dient de klacht in via een brief of e-mail. Of via het klachtenformulier van de organisatie. Je kunt een vertrouwenspersoon van Jeugdstem vragen om hierbij te helpen.
 • Je krijgt bericht als je klacht is ontvangen. Soms vraagt de klachtencommissie om meer informatie. 
 • De commissie vertelt aan de organisatie of instelling waarover je klacht gaat.  
 • De organisatie schrijft een reactie op jouw klacht. Deze reactie heet een verweerschrift. De commissie stuurt dit verweerschrift naar jou. 
 • Jij mag schriftelijk of mondeling toelichting geven. Dat mag de organisatie ook. De mondelinge toelichting is in een hoorzitting. Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan mee gaan naar een gesprek. 
 • Bij een hoorzitting stelt de commissie vragen aan jou en aan de medewerkers van de organisatie. 
 • De klachtencommissie beslist of een klacht terecht (gegrond) of niet terecht (ongegrond)  is en legt uit waarom. Deze uitspraak stuurt de commissie naar jou en de organisatie.  
 • De klachtencommissie stuurt deze uitspraak voor een afgesproken datum. Lukt het ze niet om de uitspraak te sturen voor die datum? Dan laten ze je weten wanneer je de uitspraak wel krijgt. 
 • De klachtencommissie informeert alle partijen schriftelijk en binnen de vastgestelde termijn. Wordt de termijn niet gehaald? Dan worden alle partijen geïnformeerd over een nieuwe termijn. 

Je kunt altijd hulp vragen voordat je naar een klachtencommissie gaat. Neem contact met ons op. 

Als je een klacht instuurt, zal een klachtencommissie eerst beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat zij kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, zal de commissie vragen of je de klacht duidelijk wilt omschrijven. Ze doen dan een onderzoek naar de klacht. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting zal plaatsvinden. Jij en iemand van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. Een klacht gegrond houdt in dat jij gelijk krijgt, als de klacht ongegrond wordt verklaard, betekent dit dat jij geen gelijk krijgt.