Samen aangifte doen

Marylin, 15 jaar

“Ik vind het best lastig om mijn verhaal te delen. Ik heb mij erg onveilig gevoeld. Het is niet makkelijk om daar over te praten. Dit heb ik voorzichtig kunnen doen met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Dat heeft mij wel geholpen.” Marylin deelt haar verhaal.

Een luisterend oor was fijn, ik had dat echt nodig

“Ik heb mijn verhaal eerst telefonisch uit kunnen leggen aan de vertrouwenspersoon. Ik ben in een onveilige situatie terecht gekomen met een hulpverlener. Een luisterend oor was fijn, ik had dat echt nodig. Ik moest het kwijt. Na het eerste telefoongesprek hebben we samen op een veilige locatie afgesproken. We hebben over de situatie gepraat.  Ik voelde dat er ruimte was om mijn verhaal te delen." 

“We hebben gesproken over het stellen van grenzen. Ik vond dat in het begin heel moeilijk, want het is niet makkelijk om hier zo open met iemand over te praten. Bij de vertrouwenspersoon voelde ik mij uiteindelijk wel veilig genoeg om dit te doen.

Ook heb ik veel uitleg gekregen over het doen van aangifte. Ik wist namelijk niet goed hoe je dit doet en wat hier allemaal bij komt kijken.”

Je kunt het niet altijd alleen oplossen

“Het is goed om met iemand je verhaal te delen.  De vertrouwenspersoon van Jeugdstem is toen mee geweest het gesprek op het politiebureau. Zo is alles ook geheim gebleven. Ik vond dit, ondanks dat ik de situatie heel spannend en eng vond, heel erg helpend. Je kunt het namelijk niet alleen oplossen als je in een onveilige situatie zit. Dan is het echt fijn als er iemand naar je luistert. Ik ben blij dat zij er was om mij te helpen." 

Deel je verhaal, er valt een last van je schouder

“Wat ik jongeren wil meegeven is dat als je ergens mee zit, je het écht met iemand moet bespreken. Een vriend, een mentor, een leraar, een familielid, of bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Je hoeft het namelijk écht niet alleen te doen. Deel je verhaal, er valt een last van je schouder. Je staat er namelijk echt niet alleen voor.”

Veelgestelde vragen

Als je te maken hebt met jeugdzorg kun je een klacht indienen. Kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen, maar ouders en pleegouders ook. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet tevreden bent over de hulpverlening of over een professional. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen. Dit noem je het klachtrecht. Denk bijvoorbeeld aan een besluit over hoe een professional met je omgaat. Je hebt dan altijd het recht om een klacht in te dienen.

Heb je een klacht over jeugdzorg of over een jeugdhulpaanbieder? Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met beslissingen? Stuur dan je klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Op de website van de jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd in een klachtenregelen hoe je een klacht kunt indienen. Je kunt hier ook naar vragen bij de instelling zelf.

Elke jeugdhulpinstelling heeft een klachtencommissie. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Je stuurt de klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan je hierbij helpen. 

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. We kunnen je: 

 • Uitleg geven over je rechten en plichten als (pleeg)ouder 
 • Helpen met een klachtbrief of e-mail schrijven 
 • Ondersteunen bij een klachtgesprek 

Lees hier meer over wat wij voor je kunnen doen.

In de klachtenregeling van een jeugdhulpinstelling staat vaak uitgelegd wat een klachtencommissie doet. Informatie hierover staat meestal op de website van de instelling. Je kunt deze ook altijd opvragen bij de professional. Bij de meeste organisaties gaat het er zo aan toe:

 • Je dient de klacht in via een brief of e-mail. Of via het klachtenformulier van de organisatie. Je kunt een vertrouwenspersoon van Jeugdstem vragen om hierbij te helpen.
 • Je krijgt bericht als je klacht is ontvangen. Soms vraagt de klachtencommissie om meer informatie. 
 • De commissie vertelt aan de organisatie of instelling waarover je klacht gaat.  
 • De organisatie schrijft een reactie op jouw klacht. Deze reactie heet een verweerschrift. De commissie stuurt dit verweerschrift naar jou. 
 • Jij mag schriftelijk of mondeling toelichting geven. Dat mag de organisatie ook. De mondelinge toelichting is in een hoorzitting. Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan mee gaan naar een gesprek. 
 • Bij een hoorzitting stelt de commissie vragen aan jou en aan de medewerkers van de organisatie. 
 • De klachtencommissie beslist of een klacht terecht (gegrond) of niet terecht (ongegrond)  is en legt uit waarom. Deze uitspraak stuurt de commissie naar jou en de organisatie.  
 • De klachtencommissie stuurt deze uitspraak voor een afgesproken datum. Lukt het ze niet om de uitspraak te sturen voor die datum? Dan laten ze je weten wanneer je de uitspraak wel krijgt. 
 • De klachtencommissie informeert alle partijen schriftelijk en binnen de vastgestelde termijn. Wordt de termijn niet gehaald? Dan worden alle partijen geïnformeerd over een nieuwe termijn. 

Je kunt altijd hulp vragen voordat je naar een klachtencommissie gaat. Neem contact met ons op. 

Als je een klacht instuurt, zal een klachtencommissie eerst beoordelen of de klacht ontvankelijk is. Dit betekent dat zij kijken of ze de klacht in behandeling kunnen nemen. Als de klacht in behandeling wordt genomen, zal de commissie vragen of je de klacht duidelijk wilt omschrijven. Ze doen dan een onderzoek naar de klacht. Het kan ook zijn dat er een hoorzitting zal plaatsvinden. Jij en iemand van de organisatie gaan dan in overleg met de commissie. Een klacht gegrond houdt in dat jij gelijk krijgt, als de klacht ongegrond wordt verklaard, betekent dit dat jij geen gelijk krijgt.