Jaarverslag 2022

23 mei 2023

Laat je horen

In ons digitale jaarverslag staan de resultaten van het vertrouwenswerk in 2022 beschreven. Vanaf 1 maart 2023 gebruiken we de naam Jeugdstem. Jeugdstem is met een leeftijd van 51 jaar de oudste organisatie voor onafhankelijk vertrouwenswerk. We zijn de enige onafhankelijke vertrouwenswerkorganisatie die kinderen en hun (pleeg)ouders in de jeugdzorg ondersteunt. Het ministerie van VWS vergoedt onze activiteiten vanuit de Jeugdwet. Wij doen dit werk uit overtuiging en staan in het hele land de kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders in de jeugdzorg bij met dezelfde beschikbaarheid en kwaliteit van het vertrouwenswerk.
Bekijk hier het jaarverslag 

Toenemende vraag 

Het aantal jeugdigen en (pleeg)ouders in de jeugdzorg dat een beroep doet op de onafhankelijke vertrouwenswerkorganisatie Jeugdstem is in 2022 met bijna 20% toegenomen tot 11.852. Vooral het aantal jeugdige cliënten dat een beroep op de vertrouwenspersoon doet is sterk gestegen. Wij ontvingen 150% meer vragen, klachten en problemen over de jeugdzorg. Bijna 1 op de 2 cliënten klaagt over het gebrek aan respectvolle omgang door de jeugdprofessional. De ondersteuningsvragen worden steeds complexer, omdat de jeugdzorg complexer wordt. Met de huidige personeelstekorten, zal de vraag naar onze ondersteuning in de komende jaren verder groeien

Rechtsbescherming staat onder druk
Het klachtrecht en tuchtrecht in de jeugdzorg zijn bedoeld om jeugdigen en hun (pleeg)ouders te beschermen. Het is een laatste strohalm voor cliënten om hun rechten te verwezenlijken en vaak de enige manier om na te gaan of juist gehandeld is. In 2022 heeft Jeugdstem maar liefst 52 keer gesignaleerd dat cliënten in de jeugdzorg geen gebruik konden maken van hun klachtrecht. De behandeling van klachten hoort bij de jeugdzorg, omdat de jeugdzorg ingrijpt in dat wat eenieder het meest dierbaar is: het gezinsleven. Daarom moet dit zorgvuldiger gebeuren.

Wettelijk recht op een vertrouwenspersoon

Alle kinderen en jongeren in de jeugdzorg en hun (pleeg)ouders hebben recht op bijstand van een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Voor een luisterend oor bij hun problemen, voor informatie en advies bij hun vragen en voor hulp bij het indienen van klachten bij de betrokken jeugdzorgorganisatie. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Over ons 
Jeugdstem voert het onafhankelijke vertrouwenswerk voor alle kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met jeugdzorg. De vertrouwenspersonen werken door heel Nederland. De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en ondersteunen de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders.

 

Meer nieuws

29 september 2023

Praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben”

Welke opties heb je als je ontevreden bent over de bij jouw gezin betrokken jeugdzorg? En hoe weet je dan dat dit de beste optie is? Er zijn verschillende routes, maar niet elke route zorgt voor de door jouw gewenste oplossing. De praatplaat “Wat zijn mijn opties als ik ontevreden ben” laat zien welke opties er zijn.