Nieuws voor professionals

23 mei 2023

Jaarverslag 2022

Digitaal jaarverslag vertrouwenswerk in de jeugdzorg

10 mei 2023

Het vernieuwde tuchtrecht voor de jeugdzorg: op weg naar het einde?

Sinds de invoering in 2014 is de tuchtrechtprocedure voor professionals in de jeugdzorg aan verandering onderhevig geweest. Recent heeft de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) aanpassingen doorgevoerd in het tuchtreglement die ertoe geleid hebben dat de manier waarop ingediende klachten worden behandeld, ingrijpend is gewijzigd.

5 januari 2023

Wijziging tuchtrecht

Op 1 november heeft SKJ een nieuwe werkwijze ingevoerd voor de behandeling van klachten tegen jeugdprofessionals. Met het reglement ‘professioneel toezicht’, dat in de plaats komt van tuchtreglement 1.5, wordt een nieuwe manier opgezet om klachten te behandelen.

12 mei 2022

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp

De afgelopen jaren heeft het AKJ veelvuldig gezien dat er vrijheidsbeperkende maatregelen in de open jeugdhulp worden toegepast, zonder wettelijke basis. Daarom heeft Jeugdstem meegeholpen met het opstellen en verspreiden van het signalement: ‘Vrijheidsbeperking in open residentiële jeugdhulp’.

12 mei 2022

Beperking van vrijheid in open jeugdhulp

Verplicht op je kamer blijven, cameratoezicht, je smartphone niet mogen gebruiken, de buitendeur op slot. Of vastgepakt en vastgehouden worden, controle van je urine. Het mag allemaal niet zomaar in de open jeugdhulp. Toch gebeurt het bij instellingen waar kinderen en jongeren verblijven die jeugdhulp krijgen.

4 mei 2022

Klachtbehandeling jeugdbescherming moet beter

In 2021 heeft Jeugdstem de klachtbehandeling binnen de jeugdbeschermingsketen (waar GI’s onderdeel van uitmaken) uitgebreid onderzocht. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman hebben hier een bijdrage aan geleverd.

1 april 2022

Jongeren in de jeugdhulp worden vergeten in klachtenprocedures

In de huidige klachtenprocedures van de jeugdhulp is er nog altijd te weinig aandacht voor kinderen en jongeren, concluderen onderzoekers Joliska Hellinga en Caroline Rueb in het praktijkonderzoek ‘Help, een klacht’.