Wat we doen 

Heb jij te maken met de jeugdzorg? Dan is het goed om te weten dat je altijd kunt praten met een van onze vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee kinderen, jongeren, ouders of pleegouders in vertrouwen iets kunnen bespreken. Dus zonder dat een ander te horen krijgt wat er is besproken. 

Een vertrouwenspersoon kan informatie geven over hoe de jeugdzorg in elkaar zit, wat je kunt verwachten, wat je rechten zijn, hoe je een gesprek op gang kunt brengen als iets je dwarszit, en hoe je een klacht kunt indienen. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt je hierbij. Daarbij kijken we altijd welke ondersteuning jouw voorkeur heeft. 

Voor wie is Jeugdstem er? 

Ieder kind, elke jongere en elke (pleeg)- ouder die te maken heeft met jeugdzorg kan ons inschakelen. Soms verblijven de kinderen en jongeren niet thuis maar in een (open of gesloten) jeugdzorginstelling, pleeggezin of gezinshuis. Onze vertrouwenspersonen gaan met vaste regelmaat op bezoek in deze instellingen. Zo zijn zij zichtbaar en direct benaderbaar voor jongeren die dan meteen vragen kunnen stellen of klachten bespreken met hun vaste vertrouwenspersoon.

Ook jongeren die ambulante behandeling ontvangen kunnen een beroep op ons doen. De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor cliënten van Centra voor Jeugd & Gezin, jeugd- en wijkteams, instellingen die de jeugdzorg uitvoeren, organisaties voor jeugdbescherming, de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

We komen langs bij kinderen en jongeren in de jeugdzorg

De vertrouwenspersoon komt langs op plekken waar kinderen en jongeren verblijven die te maken hebben met jeugdzorg. Hieronder zie je wanneer hoe vaak we bij jou langskomen. Heb je ons een tijdje niet gezien? Neem dan direct contact op met een vertrouwenspersoon.

  • Open jeugdzorg: 1 keer per 2 weken
  • Gesloten jeugdzorg: 1 keer per week
  • Gezinshuis: 4 keer per jaar

Heb je ons nét  gemist? 
Neem contact met ons op

Jouw situatie verbeteren 

Als een vertrouwenspersoon ziet dat er dingen beter kunnen, dan bespreekt hij of zij dat samen met jou en als jij dat wil ondersteunen we je bij een gesprek met de instelling of instantie. Op die manier helpen we jouw situatie te verbeteren.

Bij Jeugdstem werken we met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat betekent dat als een vertrouwenspersoon vermoed dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling er door de vertrouwenspersoon heel goed gekeken wordt wat er precies aan de hand is.

Mirjam (vertrouwenspersoon)

Ik vind het belangrijk om jongeren en hun ouders een stem te geven op momenten dat het ze zelf niet lukt wanneer het contact met de hulpverlening vastloopt. Ik bied een luisterend oor, wanneer dat nodig is. Het geeft energie wanneer het lukt om jongeren en hun ouders écht verder te helpen.

Mirjam (vertrouwenspersoon)

Dit zijn onze kerntaken

De vertrouwenspersoon is er om je te helpen. Bijvoorbeeld wanneer er dingen in de hulpverlening niet goed lopen, als je iets niet begrijpt of als je wil dat er iets verandert. Wij geven je uitleg over je rechtspositie in de jeugdzorg, adviseren je over de te nemen stappen en geven je praktische hulp.

Alle jongeren die in een instelling verblijven, worden bezocht volgens een vaste frequentie (bijvoorbeeld een keer per maand) door een vaste vertrouwenspersoon. Door vaak op groepen te zijn, creëren we een vertrouwensband. We vragen hoe het met de jongeren gaat en of zij hulp nodig hebben of vragen hebben over hun rechtspositie. Jongeren krijgen de ruimte om ons vragen te stellen en hun problemen en klachten te bespreken. Wat in vertrouwen met ons wordt besproken, blijft vertrouwelijk.

We bieden individuele klachtondersteuning. We beginnen altijd met een startgesprek over de klachten, de verwachtingen, de mogelijkheden en de beperkingen van onze ondersteuning. Wij kunnen helpen met het opstellen van (klacht)brieven of e-mails, het voeren van klachtgesprekken met medewerkers, leidinggevenden, de procedure richting de klachtcommissie en een bezwaar- en beroepsprocedure. Daarnaast bieden we individuele klachtondersteuning in verband met het tuchtrecht. Ook ondersteunen we kinderen en jongeren bij aangifte doen van geweldsincidenten in de jeugdzorg.

Onze vertrouwenspersonen zijn toegankelijk en snel te bereiken. We zijn op werkdagen dagelijks op kantoortijden bereikbaar per telefoon, e-mail, via de vraag-, klacht- en contactformulieren op de website.  In de middag- en avonduren zijn we bereikbaar via online chat. En we komen volgens een vaste regelmaat langs op de groepen en in de gezinshuizen waar kinderen en jongeren verblijven.

We geven voorlichting over het vertrouwenswerk aan groepen jongeren, cliëntenraden, jongerenraden en jeugdzorgprofessionals. Daarnaast geven we informatie over het klachtrecht en de rechtspositie van jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdzorg.

Dit kun je van ons verwachten

Een vertrouwenspersoon zal wat je vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor jou of de mensen om je heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met je. Er gebeurt niets buiten je om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling is wettelijk verplicht om jou toegang te geven tot onze vertrouwenspersonen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdzorg te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen, appen of chatten voor een afspraak.

De vertrouwenspersoon legt uit wat je van haar of hem kunt verwachten. En dat is veel. Maar het is niet zo dat een vertrouwenspersoon je alles uit handen neemt. Je krijgt ook informatie over wat je zelf kunt doen. De vertrouwenspersoon zal bij het begin met je willen bespreken hoe zij of hij jou kan ondersteunen en hoe lang dat nodig zal zijn. De afspraken hierover bevestigt de vertrouwenspersoon jou schriftelijk. Als een vertrouwenspersoon jou eventueel niet kan helpen, dan adviseert de vertrouwenspersoon je over de instantie die je wel verder kan helpen.

Wil je tijdens onze ondersteuning niet verder gaan met de acties die zijn ingezet, dan zullen wij hierin meegaan. De vertrouwenspersoon geeft je informatie en advies en kan je desgewenst ondersteunen bij het bespreekbaar maken van je vragen, problemen en/of klachten over de hulpverlening. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je kunt verwachten van de hulpverlening. Ook geven wij je informatie over je rechtspositie. 

Als wij te druk zijn geven wij kinderen en jongeren die contact met en/of ondersteuning van een vertrouwenspersoon willen, voorrang op volwassenen die ons benaderen. Hiervoor vragen wij de volwassenen om begrip. (Pleeg)ouders en verzorgers worden ondersteund op volgorde van binnenkomst. Het is helaas mogelijk dat er een wachttijd is voordat wij je ondersteuningsverzoek kunnen oppakken. Wij kunnen ons er goed in verplaatsen dat dit heel vervelend is en doen ons uiterste best om de wachttijd zoveel mogelijk te beperken.

Ervaringsverhalen

‘Betrek ouders bij belangrijke beslissingen’

Vertrouwenspersoon Michelle Wolthers vertelt hoe zij kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders verder helpt in de jeugdzorg. Ons doel is om jou zo goed mogelijk te helpen in de jeugdzorg. Lees in mijn verhaal meer over hoe ik dat als vertrouwenspersoon kan doen.

Verder lezen

Ik heb nog zoveel vragen

Tessa (19 jaar) chat met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Ze zit ergens mee en weet niet zo goed wat ze met haar gevoelens aan moet. ‘Kan de vertrouwenspersoon iets voor mij betekenen? Kan ik mijn verhaal wel kwijt en blijft het ook veilig en geheim?’, vraagt Tessa zich af.

Verder lezen

De pijnlijke casus van Evory

Evory (34) is een alleenstaande moeder met drie kinderen. Vijf jaar geleden raakte het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) betrokken bij een traject voor haar jongste kind.

Verder lezen